Назад

Новоназначеният посланик на България в Йордания Метин Казак посети БТПП

Посланикът ще работи за постигане на по-голямо икономическо сътрудничество между двете страни
Метин Казак, новоназначен посланик на България в Йордания посети БТПП и разговаря с председателя Цветан Симеонов.

По време на срещата бяха представени дейностите на БТПП, като търговски регистър, дейността на арбитражния съд и предоставени информационни материали за икономическата обстановка в България.

От своя страна посланик Казак дискутира приоритетите по време на предстоящия му мандат в Йордания, които ще бъдат фокусирани върху подобряване още повече на икономическото сътрудничество между двете страни.

---------------------------------------------------------------------------------

По информация на Министерство на икономиката и индустрията през първите три месеци на 2023 г. двустранната търговия достига 8.2 млн. щ.д., което бележи значителен спад от 32 % спрямо същия период на 2022 г. Българският износ за посочения период е на стойност 4.79 млн. щ.д., което следва спад от 17 % спрямо същия период на 2022 г. Вносът от Йордания за посочения период е на стойност 3.23 млн. щ.д., като тук се отчита спад от 46 %.

Стокообменът ни с Йордания за цялата 2022г. възлиза на 40.09 млн. щ.д.(белижи спад от 13.5 % спрямо 2021 г.) от които износ 26 млн. щ.д.(спад от 38 % спрямо 2021 г.) Вносът бележи значителен ръст като достига 14.15 мил. щ.д. или с 230 % нагоре спрямо 2021 г.


11.07.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад