Назад

БТПП участва в заседание на парламентарната Комисия по бюджет и финанси

Обсъждане на Законопроекта за държавния бюджет за 2023 г., внесен от МС


Главният секретар на БТПП д-р Васил Тодоров участва в заседание на парламентарната Комисия по бюджет и финанси за разглеждане на Законопроекта за държавния бюджет за 2023 г., внесен от МС.

БТПП потвърди вече представеното на 3 юли свое становище пред Националния съвет по тристранно сътрудничество, като постави акцент на съвместна позиция на 15 браншови организации в областта на  хранително-вкусовата промишленост. Браншовите организации възразяват срещу допълнителните мерки в областта на фискалния контрол на стоки с висок фискален риск, предвидени в §14 на Преходните и заключителни разпоредби, които предвиждат въвеждане на режим на задължителна предварителна регистрация на превоза на всяка храна и суровина, тръгваща от фабриките или внасяна/изнасяна в България.

За пореден път сме свидетели как чрез преходни и заключителни разпоредби на законопроект, без извършване на предварителна оценка на въздействието, се предлага въвеждането на нормативна уредба с безспорно голяма икономическа и административна тежест за производители, преработватели и търговци.

БТПП подкрепя усилията на правителството за превенция и противодействие на данъчните измами, като същевременно защитава предприемачеството от въвеждане на допълнителни административни тежести, и в тази връзка напълно подкрепя национално представените сдружения от хранителната промишленост за оттегляне на предлаганите в §14 на Преходните и допълнителни разпоредби на законопроекта изменения на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 


07.07.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад