Назад

АИКБ и БТПП проведоха среща с „ЛЕВИЦАТА!“

На среща с ръководството на АИКБ и БТПП, представителите на „ЛЕВИЦАТА!“ – Валери Жаблянов, Татяна Дончева, Румен Петков и Владимир Маринов изложиха вижданията си за подобряване на бизнес средата и икономиката, цялостна реформа в енергетиката, образование и пазар на труда, социална политика, европейски политики и инвестиции.

Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов сподели, че мисията на Палатата е да подпомага бизнеса, ето защо подобни срещи са важни, за да доведат до знанието на фирмите приоритетите на отделните политически парти и коалиции. Той акцентира върху важността от приемането на България в еврозоната, засилване ролята на контролните институции при справяне с проблемите с нарастващите цени и спекула в търговската мрежа, както и предприемането на по-решителни стъпки за утвърждаване на върховенството на правото в България.

Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България, направи кратко изложение на икономическата обстановка в страната, като акцентира върху нестабилната макроикономическа ситуация, липсата на човешки ресурси. Той сподели, че България губи по 40-50 000 души всяка година, без да отчитаме миграцията. Акцент бе поставен и на необходимостта от запазване на механизма за компенсации на небитовите потребители на ел. енергия.

Валери Жаблянов, представляващ коалиция „ЛЕВИЦАТА!“, сподели че конфликтът Русия-Украйна води до икономически и финансови последствия. Той акцентира върху сектор енергетика и необходимостта от запазване на националния енергиен комплекс и неговото развитие, предоговаряне и преосмисляне на сроковете за въглищните централи. Жаблянов бе категоричен за необходимостта от данъчна реформа у нас, както и реформа на образователната система с акцент и върху професионалното образование.

Татяна Дончева очерта практически идеи на „ЛЕВИЦАТА!“ с пряко отношение към бизнеса. Тя постави акцент върху позицията на формацията срещу картелите, като сегашна търговска практика. „Истинското решение е в създаването на конкурентна среда и КЗК трябва да си влезе във функциите такива, каквито са“, посочи още Дончева. Акцент бе поставен на деквалифицирането на държавната администрация, необходимостта от промяна на строителното законодателство. Дончева очерта и важността на реформата в съдебната система и върховенството на закона.

Румен Петков постави акцент върху мястото и ролята на обществените поръчки. Той обърна внимание и на лицензионните режими, които затрудняват особено малкия и средния бизнес и необходимостта от въвеждане на електронното управление.

Владимир Маринов посочи като голям проблем корупцията в България, която спира големите чуждестранни инвеститори.

Ръководствата на АИКБ и БТПП споделиха, че са единодушни относно борбата с корупцията, изсветляването на икономиката, оптимизиране на държавната администрация и запазване на съществуващия данъчен модел в страната.

 


17.03.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад