Назад

Възможности за задълбочаване на двустранните икономически връзки с Чили

Посланикът на Чили Н.Пр. Мария Пиа Буста Диас посети БТПП


 

Посланикът на Чили Н.Пр. Мария Пиа Буста Диас  посети Българската търговско-промишлена палата, след като връчи акредитивните си писма на президента на Република България. Тя се срещна с председателя на Палатата Цветан Симеонов.

Бяха обсъдени възможности за възобновяване на двустранните икономически връзки след пандемията. Основните цели, които си поставя посланик Буста, са свързани с осигуряване на директен контакт между компании от двете страни, насочване на сътрудничеството към МСП, тъй като те генерират 80% от заетостта в Чили.

Симеонов представи Българската търговско-промишлена палата като организация на бизнеса и работодателите в страната, която предоставя редица услуги, има международно признание и партньори. Той направи обзор на различни икономически сектори в България, които предлагат големи възможности за сътрудничество, сред които: индустрия, информационни технологии, селско стопанство, туризъм, хранително-вкусова промишленост и др.

Бе договорено БТПП и Посолството на Чили, позиционирано в Румъния, с акредитация за нашата страна, да обменят редовно информация в полза на бизнеса.

-------

По информация от Министерството на икономиката и индустрията през 2021 г. данните на митническата статистика показват, че двустранният стокообмен между България и Чили отбелязва ръст от 102.8% спрямо същия период на предходната година, възлизайки на 342.63 млн. щ.д. Българският износ за Чили също отбелязва ръст от 28.52% спрямо същия период на предходната година, като стойността му е 17.35 млн. щ.д., което се дължи на регистрирания ръст в износа на автоматични машини за обработка на информация, хранителни продукти, табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и др. Вносът от Чили бележи ръст от близо 110% до 325.28 млн. щ.д.

През първите четири месеца на 2022 г. стокообменът на страната ни с Чили възлиза на 105.12 млн. щ.д. спрямо 158.4 млн. щ.д. през същия период на 2021 г. – спад от 33.6%.

Водещи стоки в стокообмена с Чили през I – IV 2022 г. са както следва:

  • износ от България: автоматични машини за обработка на информация и техните единици, артикули и дрехи, медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, хранителни продукт, медикаменти;
  • внос от Чили: медни руди и техните концентрати, медикаменти, необработен калай, ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, отпадъци и отломки от мед.

 


20.03.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад