Назад

Бъдещо сътрудничество между БТПП и Сименс Хелткеър

За по-ефективно здравеопазване и по-широко приложение на стандартите GS1 в здравния сектор


 

Председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе среща с Радослав Петков, председател на Съвета по иновации при БТПП, и Тодор Воденичаров, изпълнителен директор на Сименс Хелткеър. Основна тема на срещата беше състоянието на здравния сектор в България, като бяха констатирани много проблеми в сектора.

В качеството си на председател на УС на GS1 България, Цветан Симеонов запозна гостите с предимствата, които предлагат стандартите GS1 и тяхното приложение в здравния сектор. Стандартите на GS1 допринасят за намаляване на разходите и оптимизиране на процесите за всички участници, прилагането на стандартите GS1 води до повишаване на прозрачността – от производителя до пациента - и значително подобряване на безопасността на пациентите. Симеонов потвърди важността на сътрудничество с фирми, работещи в сектора на здравеопазването, и необходимостта от по-широко използване на тези стандарти.

Основната дейност на Сименс Хелткеър е въвеждането на иновации на пазара, давайки възможност на здравните специалисти да предоставят висококачествени грижи, водещи до възможно най-добрия резултат за пациентите.

По време на срещата бяха поставени основите на бъдещо сътрудничество между БТПП и Сименс Хелткеър, като заедно двете страни ще работят в посока по-ефективно здравеопазване. Също така бяха обсъдени и бъдещи инициативи на Съвета по иновации при БТПП. Очаквайте допълнителна информация за съвместни събития и инициативи.

 


16.03.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад