Назад

Проучване на добри практики за енергийна ефективност

От началото на годината БТПП изпълнява проект EnergyEfficiency4SMEs*, с цел оптимизиране на енергийната ефективност на МСП. Фокусът на проекта е насочен съм секторите: хранително-вкусова промишленост, производство на метални изделия, ресторантьорство и хотелиерство.

Партньорите стартират проучване за внедрени енергийно-ефективни практики от фирмите в Европа за анализ на енергопотреблението. Проучването ще послужи за насочване на дейностите по проекта към реалните потребности на европейските МСП.

Фирмите, попълнили анкетата, ще се ползват с предимство при следните дейности:

  • извършване на частични енергийни обследвания за сметка на проекта;
  • изготвяне на препоръки за подобряване на енергийната ефективност.

20 МСП ще се ползват с приоритет при осъществяване на обследванията и изготвяне на препоръките.

Всички заинтересовани страни ще получат достъп до онлайн платформа, предлагаща:

  • информация за програми и инструменти, за финансиране на ВЕИ;
  • обучителни курсове за подобряване на знанията в сферата на енергийната ефективност;
  • калкулатор за самооценка на енергийните индикатори за ефективност.

Компаниите, които имат желание да споделят своя собствен опит, моля да попълнят анкетната форма, която е разделена  на две основни части: обща и секторна. Анкетата е на английски език! Линк: ТУК

За допълнителна информация: Дирекция „Европейска интеграция и проекти“, БТПП, тел.: 02/8117508; 02/8117556; е-mail: projects2@bcci.bg

------------------------

* Проектът е финансиран по програма LIFE. Водещият партньор е ЕВРОПАЛАТИ. В консорциума участват 24 търговски палати и енергийни агенции от Австрия, Белгия, България, Германия, Естония, Испания, Италия, Кипър, Малта и Франция.

 


16.03.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад