Назад

Сходство в приоритетите на АОБР и коалиция ГЕРБ-СДС

Четирите работодателски организации, членове на АОБР, провеждат поредица от срещи-дискусии с партии и коалиции


 

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и коалиция ГЕРБ-СДС, представена от Томислав Дончев, Делян Добрев, Красимир Вълчев, Деница Сачева, Лъчезар Борисов и Александър Иванов, обсъдиха икономическите си приоритети. Срещата е част от поредицата дискусии, които представителите на четирите работодателски организации, членове на АОБР (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ), организират с партиите и коалициите, за които социологическите агенции предвиждат участие в следващия парламент.

Основа на обсъждането бяха приоритетите на АОБР за 2023 г., като работодателските организации поставиха акцент върху приемането на България в Еврозоната, Шенгенското пространство и ОИСР, подобряване на бизнес средата и икономиката, цялостна реформа в енергетиката, образование и пазар на труда, социална политика, европейски политики и инвестиции.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов, в качеството на ротационен председател на АОБР за 2023 г., представи ключови моменти от Приоритетите на Асоциацията. Бяха посочени недостатъците на официалното обявяване на отлагането на приемането на страната ни в Еврозоната от страна на правителството, поради опасността да намалее интензивността на усилията в тази посока. Акцентирано беше и върху необходимостта от промяна в начина на определяне на такса битови отпадъци.

Васил Велев, председател на АИКБ, сподели, че особено важно за страната е постигането на макроикономическа и финансова стабилност, справяне с проблемите в сферата на човешките ресурси - внос на работна ръка и образование. Важен фокус беше поставен върху насърчителните мерки за изграждане на ВЕИ мощности в предприятията.

Председателят на БСК Добри Митрев акцентира върху необходимостта от определяне на нов срок за влизане в Еврозоната. Той акцентира и върху необходимостта от оценка на въздействието на законодателството, и по-специално оценка на въздействието върху конкурентоспособността на българската икономика.

Изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов също акцентира върху важността на приемането на България в Еврозоната. Той припомни за необходимостта от ефективен механизъм за сключване на дългосрочни договори за доставка с енергийно интензивната индустрия и разработването на визия за енергийно развитие.

От своя страна, Томислав Дончев заяви, че за коалиция ГЕРБ-СДС е важно провеждането на политики за модернизация на България, включващи инвестиции в човешки ресурси, транспортна свързаност и инфраструктура, образование. Заместник-председателят на ПП ГЕРБ определи като един от основните приоритети  на коалицията и привличането на квалифицирана работна ръка, тъй като без квалифицирани работници, модернизацията ще се случи по-трудно. 

Делян Добрев направи преглед на инфлацията и критериите за приемане на България в Еврозоната. Наблегна и върху констатацията за рязкото влошаване на макроикономическите показатели след всяка бюджетна процедура, реализирана през последните 2 години. Той изрази подкрепа за продължаването на компенсаторния механизъм на високите цени на ел. енергията.

Допълнителни данни за влошените показатели, свързани с инвестиционната дейност, бяха представени от Лъчезар Борисов. В тази посока беше направена препоръка за ускоряване на дейностите по пускане на процедури за кандидатстване от бизнеса по програмите, финансирани от ЕС, в т.ч. и по НПВУ.

По отношение на политиките за човешки ресурси Деница Сачева потвърди, че няма различия в приоритетите на коалицията и тези на АОБР и призова за рестартиране и активизиране на социалния диалог за транспонирането на директивата за адекватни МРЗ. Сходни са вижданията на АОБР и ГЕРБ-СДС в частта пенсионен модел и пазар на труда.

В сферата на образованието, Красимир Вълчев сподели, че от първостепенно значение е да се увеличат ученическите практики и бизнесът да бъде включен повече в преподаването.

 

 


15.03.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад