Назад

Сенегал е врата за българския бизнес в региона на Западна Африка


Председателят на БТПП Цветан Симеонов и членове на УС на Палатата се срещнаха с министъра на външните работи на република Сенегал. Министър Мадике Нианг бе запознат с дейността на БТПП, регионалните й структури и работата на Арбитражния съд при Палатата. Той заяви, че вижда възможности за сътрудничество както на ниво държава, така и на ниво търговски палати. За тази цел може да бъде създадена смесена междуправителствена комисия, която да обогати правната основа за сътрудничество, тъй като към момента няма действаща спогодба в областта на икономиката и търговията между двете страни.

Установяване на близки отношения и подписване на споразумение между БТПП и ТПП на Дакар бе отбелязано като друг начин за преодоляване липсата на комуникация и осведоменост за възможностите за бизнеса в България и Сенегал.

Министър Нианг представи своята страна като изключително стабилна политически, с изградена демократична структура. Тази стабилност е основание за чуждестранни инвестиции. Той каза, че Сенегал е страната на гостоприемството. Освен това е известна като вратата на Западна Африка. Тя участва в Монетарния съюз на държавите от Западна Африка, които формират зона за свободна търговия.

Присъстващите на срещата бяха информирани и за работата на Агенцията за насърчаване на инвестициите на Сенегал, която подпомага чуждестранните инвеститори. Всеки би могъл да регистрира фирма в страната в рамките на 48 часа. Законите позволяват изнасяне на печалбата.

Селското стопанство в Сенегал е в небивал разцвет. На фона на недостига на храна на Африканския континент, страната задоволява своите нужди и дори изнася някои селскостопански продукти и храни, като риба например. Туризмът е друг сектор, в който са постигнали значителни успехи и има много сериозни чуждестранни партньорства.

Г-н Симеонов изрази готовността на БТПП да работи съвместно и да сключи споразумение с ТПП на Дакар. Освен това, той покани експерти от Сенегал да представят в детайли възможностите за бизнес в страната.
Министър Нианг покани българските фирми да посетят Сенегал и да се убедят в гостоприемството на неговия народ.

27.10.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад