Назад

Пленарна асамблея на Европалати в Брюксел

Първо представяне на приоритетите на Датското председателство
 
Цветан Симеонов бе преизбран за член на УС на Европалати за 2012 г.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в Пленарна асамблея на Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати (Европалати) в Брюксел и редовно заседание на Управителния съвет на Асоциацията. Той бе преизбран за член на УС на Европалати за 2012 г.

При избора на председател на Асоциацията бе гласувано доверие на досегашния председател Алесандро Барберис (председател на ТПП на Торино, Италия). За заместник председатели на Европалати бяха избрани представители на ТПП на Австрия, Люксембург и Турция.

Бе направен обзор на дейността на асоциацията, която е насочена към качествени промени в европейската правна рамка, подобряване на институционалните процедури и насърчаване на различни програми. Някои примери за тези акции са: продължаване на програмата за повишаване конкурентоспособността на МСП след 2013 г. - Програмата, съфинансира и Enterprise Europe Network; Извършване на реформи в Рамковата програма за научни изследвания и иновации "Horizion2020"; Промени в директивата за забавените плащания, директивата за услугите и др. европейски документи. През 2011 г. Европалати работи и за насърчаване работата между ТПП от ЕС и Турция чрез различни програми и събития и др.

Програмата на Европалати през следващата година ще включва организиране на Европейски парламент на предприятията /ЕПП/, в който участват и 18 български представители на бизнеса, избирани по специални критерии.  ЕПП се провежда на всеки две години от 2008 г. насам.

Разгледана беше работата, свършена по време на полското председателство на ЕС, до момента, Като бе дадена положителна оценка на резултатите. ТПП на Дания, която както БТПП е национално призната работодателска организация, със 17 000 членове и 100 браншови организации, представи приоритетите на европейското председателство на Дания, което започва от началото на 2012 г. Дания ще наблегне на борбата с икономическата криза. Ще бъде отбелязана 20-годишнината от създаването на единния вътрешен пазар на ЕС. На дневен ред ще бъде икономическия растеж на стария континент с фокус върху Small Business Act – набор от мерки за подпомагане дейността на МСП. Ще бъде обърнато внимание на дигиталния пазар, новата патентна система, модернизацията на европейската система за стандартизация, опростяване на правилата за обществените поръчки, конкурентоспособността на МСП, управлението на вътрешния пазар и др.

В края на заседанието бе приета декларация на Европалати, в която се залагат икономически и финансови приоритети за европейската икономика. Представителите на асоциацията се обединиха около мнението за стабилизиране на единната европейска валута, като ключов фактор за бъдещия растеж и конкурентоспособност на европейския бизнес. Трябва да се стимулира достъпът до финансиране за бизнеса, особено МСП. Осигуряването на нови финансови правила, индивидуални или комулативни, които не влияят отрицателно на процеса на заемане на средства от банките към бизнеса. Европалати застава зад приложението на 12-те приоритетни мерки, включени в Акта за единния пазар 2011 /Single Market Act/
ЕВРОПАЛАТИ – Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати представлява повече от 20 милиона предприятия в Европа – 93% от които са малки и средни предприятия – чрез членовете си в 45 държави и Европейска мрежа от 2000 регионални и местни палати. 

25.10.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад