Назад

Състоя се 7-та среща по проект „PLATO” на БТПП

B2B маркетинга за повишаване ефективността на маркетинг дейностите

 
На 25 октомври 2011 г. Българска търговско-промишлена палата проведе седмата среща по проект „PLATO”, на тема „B2B маркетинг”. Лектор на срещата бе г-жа Цветелина Тенева, Мениджър на Института за предприемачи на Сиско в България и Партньор в мениджмънт консултантски бутик Strategize!.
Основни акценти в срещата:
- прилики и разлики между B2B и B2C маркетинга;
- процес на вземане на решение във фирмите, влиянието му върху маркетинг микса;
- основни инструменти на маркетинг комуникациите за B2B и тяхното интегриране с цел ефективност;
- специфики при изграждане и развитие на марки в B2B сектора.

Участниците в срещата имаха възможността да структурират познанията си за спецификите на B2B маркетинга, което от своя страна допринася за повишаване ефективността на извършваните от тях маркетинг дейности. Лекторът и участниците представиха и обсъдиха различни казуси от дейността на компаниите си, като по този начин срещата придоби изцяло практическа насоченост.

Проведената среща е част от цикъл от 9 срещи по проект „PLATO”, имащ за цел да повиши конкурентоспособността на българските фирми, чрез организирането на срещи-обучения, обмен на добри практики, създаване на партньорства и изпълнението на общи проекти.


БТПП ще продължи да поддържа „PLATO” мрежата в България и след приключването на проекта, чрез привличането на нови участници.

При проявен интерес за допълнителна информация по проекта се обърнете към Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти” E-mail: projects1@bcci.bg тел.: 02/8117553

25.10.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад