Назад

Стандартът GS1 навлиза и в банковия сектор

Синхронизираното прилагане на електронното фактуриране в европейските страни ще има съществен икономически ефект


 
На провеждащия се в Будапеща Регионален форум на „GS1 в Европа” под мотото ИЗГРАЖДАМЕ ЗАЕДНО БЪДЕЩЕТО  започнаха дискусиите за състоянието на електронното фактуриране, синхронизираното прилагане на което в отделните европейски страни може да даде съществен икономически ефект.Антонио Конте от отдел „Информационни и комуникационни технологии (ICT) - Конкурентоспособност и иновации“ към Главна дирекция  „Предприятия“ на Европейската комисия представя електронното фактуририране. В областта на ICT се констатира, че липсва достатъчно стандартизация на европейско и световно ниво. Предизвикателствата за бизнеса и институциите са фрагментарният дигитален пазар, липсата на оперативна съвместимост, кибер престъпленията и др.

Въпреки забележителния напредък в областта на информационните технологии през последните години, оперативната съвместимост все още съществено изостава с развитието на подходящи инструменти и приложения и е ключова пречка за безпроблемен обмен на данни, информация и услуги между европейските администрации, бизнеса и гражданите. В резултат са налице естествените затруднения при постигането на споразумения относно общите технически спецификации.
GS1 се сочи като една от организациите, на които се разчита да изработят глобални унифициращи стандарти.

Сътрудничеството при стандартизацията между всички заинтересовани страни  остава ключов движещ елемент в тази област. Във връзка със стандартизацията в Европа има редица предложения за регулаторни механизми –  елементи от  програмата „Европа 2020“ на ЕС, където има седем области и над 100 специфични действия, включващи 31 предложения за законодателни промени. 

-------------
В съвета на GS1 в Европа членуват 46 GS1 национални организации от общо 108 организации в света. Българската делегация се води от председателя на Бюрото на Съвета GS1 България и председател на БТПП Цветан Симеонов и включва Надежда Панчева -  член на Бюрото на Съвета GS1 България, Христо Содев – Изпълнителен секретар, и Любомир Гайдаров – експерт в GS1 България.

Директната връзка на бизнеса към потребителите (B2C) остава за поредна година сред основните акценти в политиките на международната организация GS1. Ще се обсъжда темата за проследимостта на храните в  търговските вериги и актуална информация от Организацията за отговор на потребителското търсене (ECR), като  ще бъдат изслушани представители на водещи търговски марки – Ghislain Esquerre (Carrefour) и Jochen Rackebrandt  (Kraftfoods). 19.10.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад