Назад

Нов СТИВ Ню Делхи посети БТПП 
Стефан Йонков, нов ръководител Служба то търговско-икономически въпроси в Посолството на България в Ню Делхи, Индия посети БТПП и се срещна с председателя Цветан Симеонов на 25 октомври 2011 г.


Бяха обсъдени двустранните търговско-икономически отношения, като стана ясно, че България купува основни субстанции за фармацията от Индия. Има големи възможности за реализиране на български изделия на машиностроенето и военната промишленост в Индия. Г-н Йонков отбеляза като обещаващи в двустранните търговски връзки и секторите: селско стопанство – производство на семена, текстилна промишленост, козметична промишленост, информационни технологии и др.


Г-н Симеонов представи отношенията на БТПП с партньори в Индия, които датират от 1965 г., когато е подписано първото споразумение за сътрудничество в областта на търговския арбитраж. Основен партньор на палатата е Федерацията на индийските търговско-промишлени палати.


Бяха очертани планове за бъдеща съвместна работа, включваща насърчаване участието на индийски фирми в международни изложения в България, организиране на презентации и срещи на двустранна основа, размяна на бизнес делегации, както и икономическа информация.

25.10.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад