Назад

Европейските фондове – опитът на Испания и България


На 20 октомври 2011 г. Българо-испанският бизнес съвет към БТПП и Испано-българската камара на търговията, индустрията и туризма организираха семинар на тема: „Усвояването на европейските фондове в настоящия макроикономически контекст – добрите испански практики”. В семинара взеха участие експерти от Европейския парламент и Европейската народна партия, които споделиха добри практики от работата на Испания с фондове на ЕС. Българският опит в тази област също бе представен от министъра по управление на средствата от ЕС и министъра на регионалното развитие и благоустройството на нашата страна.
Председателят на Българо-испанският бизнес съвет Димитър Пампулов откри и модерира дискусията в рамките на семинара. Почетният председател на Испано-българската камара и търговски съветник в българското посолство в Мадрид Майя Станилова се обърна към участниците и сподели, че испанският опит с европейските фондове е много добър пример за добра практика, който е превърнал Испания от 1998 г. в основен бенефициент на средства от ЕС. Това е и основният фактор за бързото развитие на селскостопанския сектор в страната. Не е тайна, че опитът от доброто управление от европейските проекти се прилага и в управлението на страната.
Министър Томислав Дончев информира, че в момента в международните отношения се извършва интензивна промяна – насочена към децентрализация, което означава работа и отношения не само на ниво министерства и държавна администрация, а и на много други нива. Доказателство за това е днешният семинар, организиран със съдействието както на смесените палати от двете страни, така и с Европейската народна партия и Фондация Ханс Зайдел. Той направи уточнение че усвояването на европейските фондове не се свързва само с крайната сума на използваните средства, а по-скоро с целите, изпълнението и полезността за обществото. Министър Дончев заяви, че е ясно за всички, че в началото на първия програмен период на използване на фондовете на ЕС не сме имали отлична подготовка и съответно България не е постигнала отлични резултати. За това в момента се променя част от нормативната база, определят се конкретни срокове, разпределят се ангажименти и задължения, търси се отличната координация между всички участници в този процес.
В средата на първия програмен период са договорени 57% от средствата за нашата страна. Разплатени са 16% и са възстановени около 10% от направените плащания на изпълнителите на различните проекти.
Херардо Галиоте, съветник по европейските въпроси на президента на Испанската народна партия, лектор на семинара, е бивш депутат в Европейския парламент в периода 1994 – 2009 г. Той сподели испанския опит по отношение използването на европейски фондове. В периода 2000 – 2007 г. Испания е най-големият получател на средства от ЕС, като управлява около 60% от кохезионния фонд на съюза. Помощта обаче, не надхвърля 1% от БВП на страната. През този период страната става осмата по сила икономика в света. Намалява се с 10 пункта безработицата, създават се много нови работни места. Освен това страната приема много емигранти, повече от всички европейски страни заедно.
Г-н Галиоте разгледа и очакваните промени в условията за следващия програмен период след 2014 г. Най-общо става въпрос за намаляване бюджета по програми на ЕС. Ще бъдат намалени средствата за екология, но се увеличават бюджетните пера за проучване и развойна дейност. Той отбеляза, че кохезионната политика трябва да се защитава и да се имат пред вид технологичните фактори при разпределение на средствата на ЕС.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова представи ролята на Оперативна програма „Регионално развитие” в макро мащаб за нашата страна. В периода 2007 – 2013 г. програмата е с бюджет 1,6 млрд евро. Тя включва букет от дейности за 6-те региона на страната /инфраструктура, пътища, здравеопазване, туризъм, социална инфраструктура, култура и др/. Работи се по повече от 40 схеми за безвъзмездна помощ. Бенефициентите са 264-те общини в страната, агенции, министерства. Тя отдели внимание и на водната реформа в страната, според която общините ще управляват водите на своя територия, ще бъдат изградени пречиствателни станции на регионално ниво. Също така ще се формират водни асоциации, съгласно закона за водите.
Министър Павлова отбеляза, че 2012 г. ще е ключова за всички оперативни програми. "Ще трябва да разплатим доста сериозни суми, за да не се наложи да възстановяваме средства, без право да ги ползваме повече", подчерта Павлова. Тя не се ангажира с процент на плащанията по програмата "Регионално развитие", но каза, че се надява сумите да толкова, колкото са платени през тази година.
Паскуал Фернандес, съветник в ЕП по финансови въпроси, и бивш зам. министър на околната среда на Испания /2000 – 2004/, както и бивш генерален директор на "Дирекция за регионална политика и бюджет" на Министерството на икономиката и финансите представи перспективите за близкото бъдеще на фондовете на Европейския съюз в основни бюджетни и финансови аспекти. Той сподели, че според Европейската комисия приложението на кохезионната политика не е успешно в много страни. Но това е разбираемо, доколкото приоритетите в различните страни са различни. Гледайки на Европа като на съвкупност от региони – те също се различават един от друг – конвегентни, с доходи до 75% от средните за ЕС, преходни – с доходи на населението между 75 – 80% и богати региони. Това разделение не е константа и регионите се променят.
Причините, поради които Испания достига до 95-98% усвояване на средства от ЕС са, че страната избира големи, но наистина важни проекти, които се управляват по-лесно. В страната действа централизация на управлението на европейските фондове – от Министерството на труда, от Министерството на земеделието – на земеделските фондове, от Министерството на икономиката и финансите - на кохезионните фондове и тези за регионално развитие. Друг фактор за успешното усвояване на европейските фондове е решаването на проблемите веднага щом се появят – корекции и смени в проблемните звена.
Семинарът продължи с активна дискусия, в която взеха участие както лекторите, така и представители на различни български министерства и ведомства, бизнесмени и журналисти.
Председателят на Българо-испанския бизнес съвет, Димитър Пампулов закри семинара с думите: „Имаме протегната ръка, нека да я хванем и да използваме опита на испанските експерти”.
МОЖЕ ДА ПРОСЛЕДИТЕ
всички изказвания на семинара в пълния запис   ( 115 минути) на Канал 3

20.10.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад