Назад

БТПП и Клъстер „Зелена Синергия“ ще си сътрудничат при подпомагане на фирмите за въвеждане на ВЕИПредседателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с д-р инж. Здравко Георгиев, управител на „СОФЕНА“ ЕООД, член на Клъстер „Зелена Синергия“. Г-н Георгиев е специализирал в областите: обследвания за енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и опазване на околната среда. Той е водещ преподавател в курсове за одитори по стандарт ISO 50001 и енергиен мениджмънт.

Клъстер „Зелена Синергия“ и неговите членове консултират бизнеса и предоставят конкретни технологични решения за рационално използване на енергията и интегриране на възобновяеми енергийни източници.

Основните въпроси, разисквани по време на срещата, бяха свързани с намаляване на административните пречки и подобряване на нормативната уредба за по-бързото въвеждане на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ в предприятията, както предоставяне на бизнеса навременна помощ и информация за отворени процедури за енергийна ефективност.

Като първа стъпка в постигнатата договореност за партньорство е планирано съвместно представяне пред бизнеса на новата процедура  „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“. Тя цели подобряване на енергийните характеристики на сградите, чрез изпълнение на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки за постигане на спестяване от миниум 30% първична енергия.

За повече информация, можете да следите публикациите на БТПП за предстоящи инициативи и събития в ежедневното издание на бюлетина  „Инфобизнес“, както на сайта на  Палатата www.bcci.bg

 


02.02.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад