Назад

БТПП взе участие в заседание на Борда на Европалати

Бяха очертани основните приоритети в дейността на Асоциацията за 2023г.


Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов взе участие в заседание на Борда на Европалати. В рамките на онлайн срещата бе обсъдена дейността на Асоциацията за 2023г.

Люк Фрииден, председател на Асоциацията на европейските търговски палати /Евроапалти/, сподели, че се очаква интензивен законодателен дневен ред на ЕС през 2023 г., както и подготовка на новия законодателен мандат на ЕС 2024-2029 г. Той отбеляза, че това несъмнено ще рефлектира върху дейността на комитетите на Европалати.

Бен Бътърс, главен изпълнителен директор на Европалати, направи преглед на дейността на отделните комитети и позициите, които ще се изготвят през годината. Пет проучвания се планира да бъдат проведени през 2023 г. във връзка с бариерите пред единния пазар на ЕС, процесът на разширяване на ЕС и участието на палатите и бизнес общностите, мобилността на стажанти и чираци, Европейското Икономическо проучване и Глобалното икономическо проучване. Акцент ще бъде поставен на темите за умения, дигитализация и устойчивост.

Фрииден отбеляза, че очакванията на бизнеса на европейско равнище не са особено положителни за 2023г., като бизнес доверието е на най-ниското ниво от началото на провеждане на Икономическото проучване на Европалати.

Направен бе обзор на календара със срещите на Европалати през 2023г., като акцентите включват срещи, свързани с председателството на ЕС на Швеция и Испания, общо събрание на Асоциацията в Женева през месец юни т.г., среща на борда в Люксембург и шестото издание на Европейския парламент на предприятията през ноември.

БТПП ще информира допълнително за инициативите и предстоящи събития на Европалати.

 


03.02.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад