Назад

БТПП продължава участието си в програма „Еразъм за млади предприемачи“ – втори цикълБТПП участва в първа партньорска среща от новия цикъл по програма „Еразъм за млади предприемачи“. Програмата осигурява съдействие на европейски предприемачи да придобият необходимите умения за стартиране и/или успешно управление на малък бизнес в Европа. Новите предприемачи се събират и обменят знания и идеи за развитие на бизнеса с опитен предприемач, при когото пребивават и работят заедно в продължение на един до шест месеца. Престоят е частично финансиран от Европейската комисия.

В рамките на новия цикъл, за период от 4 години /2023 – 2027г./ Българската търговско-промишлена палата ще оказва съдействие на млади и опитни предприемачи в осъществяването на обмени в чужбина и в страната. БТПП ще може да изпрати 18 млади предприемачи в над 45 страни, участващи в програмата, както и да реализира минимум 12 обмена с опитни предприемачи в България. При осъществяването на дейностите в новия цикъл,  БТПП ще си партнира с 9 организации от Албания, Армения, Италия, Испания, Латвия, Литва, Нидерландия, Турция.

Това е втори цикъл на БТПП по програмата, като до момента със съдействието на Палатата има реализирани обмени в: Дания, Испания, Нидерландия, Великобритания, Германия, Италия и Турция, в секторите: строителство и дизайн, спортни стоки и търговия, пивоварство, информационни технологии, консултантска дейност, винен маркетинг, медицински туризъм и др.

За допълнителна информация и интерес за участие по програмата,  може да се свържете с дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ към БТПП на e-mail: m.markova@bcci.bg или на тел.: 02 8117 494, 8117 489.

 

 


07.02.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад