Назад

За електронното правителство ще бъде задължителна комуникацията с организации като GS1 България

 
Фирмите стават по-конкурентни със съкращаване на разходите, с намаляване на времето за вземане на решение и с проследимост по цялата верига, затова логистиката е част от това, което трябва да се усъвършенства – каза при откриването на форума  „Системи за управление на бизнеса“ председателят на БТПП Цветан Симеонов. Конференцията се проведе под патронажа на МИЕТ, с партньорството на БТПП и бе организирана от ICT Media. Акцентът в дискусиите бе поставен върху секторите – лека промишленост, транспорт и логистика, спедиция, инфраструктура и услуги. 

Миналата седмица в Будапеща се проведе Европейска среща на представителите на GS1, за развитието на т.нар. мобилна търговия, свързана с използването на мобилните телефони за избор на стоки при пазаруване чрез сканиране на баркодове и получаване на допълнителна информация за продукта. Според Симеонов, вече има възражения срещу големите търговски вериги, които са въвели модерните система управление на търговските процеси. За да защитим нашите членове, ние от БТПП създаваме възможност фирмите да изберат по-лесния път, с  платформа за електронна  търговия. Тя въвежда най-добрите световни търговски практики и дава възможност на фирмите да израстват в три степени за въвеждане на информацията и да могат да станат част от така наречените информационни пулове. В света те са вече няколко, от които пазаруват всички големи консуматори, в това число и търговските вериги. Тъй че системите за управление на бизнеса дават шанс на всеки и затова ние подкрепяме такива подходи, защото това е неоценим принос за повишаване конкурентоспособността на българския бизнес.

Христо Содев от GS1 в България беше основен докладчик в панела „Какво да очакваме за българския пазар на IT решения”. Презентацията предизвика специален интерес и бе основа за последвалата дискусия. Г-н Содев представи възможностите за технологично усъвършенстване на управлението на веригите за снабдяване. Основните концепции, залегнали в стандартите на GS1, бяха засегнати и в други презентации в браншовите панели – „Лека промишленост”, „Транспорт и логистика” и „Тежка промишленост”.
В заключителната дискусия с участието на министър Томислав Дончев се очерта тезата, че при въвеждането на електронното правителство ще бъде задължителна комуникацията с организации като GS1 и нейното представителство в България.

Внедряването и ефективното използване на различни системи за управление на бизнеса води до по-ниски производствени разходи, по-висока производителност при намалена себестойност, нарастване на печалбите, елиминиране на неефективните бизнес процеси – каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.

Министър Трайков се позова на данни от доклада на Световния икономически форум за глобалната икономика 2011 – 2012 г., според който България се нарежда на сравнително доброто 50-то място по отношение на технологичната си готовност. Имаме забележителен резултат за достъп до скоростен интернет (18-мо място), достъп до широколентов интернет (40-то място) и брой на интернет потребителите (51-во място). Статистиката обаче отчита и притеснителното „класиране“ на България едва на 127-мо място по внедряване на високи технологии във фирмите. Това е една от причините за извършеното префокусиране на ОП „Конкурентоспособност“ и за подкрепа със значителен ресурс на технологичната модернизация на фирмите. Досега по тези процедури са сключени 503 договора за близо 394 млн. лева. Освен че съдействат за модернизация на производството, проектите по тези процедури са и стимул за развитието на бизнеса на разработчици или доставчици на системи за управлението му. В крайна сметка ефектът от това е предлагане на повече и по-качествени решения за внедряване в предприятията.


27.10.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад