Назад

В БТПП ново партньорство за идентификация на фармацевтични продукти по стандартите GS1

Проведе се среща между Цветан Симеонов, Председател на БТПП и на Сдружение GS1 България и Венелин Димитров, основател и изпълнителен директор на СофтГруп АД ( Линк )  Компанията е специализирана в изграждането на технологични решения за сериализиране, агрегиране и проследяване на лекарства и медицински изделия, което помага на фармацевтичната и медицинската индустрия да трансформират своя бизнес и да отговорят на нарастващите регулаторни изисквания в сектора с цел превенция на фалшификацията и повишаване безопасността на пациентите.

Предлаганите решения са базирани на стандартите GS1 за уникална идентификация на фармацевтични продукти и медицински изделия, и споделяне на данни с търговски партньори и регулаторни органи. Клиенти на СофтГруп са както малки и средни фармацевтични производители, така също договорни производители, паралелни вносители и дистрибутори по целия свят.

На срещата бяха обсъдени възможностите за партньорство, в т.ч. свързани с популяризиране на стандартите GS1 в сектор здравеопазване в България и адекватното им отразяване в свързаната нормативна уредба. Фирмата е член на GS1 HIG (Healthcare Interest Group), което е важна структура в Глобалната организация GS1 за обсъждане на дейността, тенденциите и стратегията на организацията в сектора.

 


16.01.2023 г.

Видео:

Назад