Назад

БТПП в подкрепа на развитието на религиозния туризъм в БългарияВъв връзка с днешния Йордановден (Богоявление) и предстоящите християнски празници, БТПП напомня за успешно изпълнения проект „RECULTIVATUR”, в рамките на който бе създадена  база данни с религиозно културни обекти на територията на Югоизточна Европа. Изградената географска информационна система (ГИС) (https://recultivatur.gtk.uni-pannon.hu/map/) представлява съвкупност от софтуерни и хардуерни решения за визуализация на пространствено определени данни. Системата обхваща 16000 религиозни обекта от България, Гърция, Италия, Румъния и Унгария.

В рамките на проекта БТПП изготви база данни с 4307 религиозни обекта, обхващащи цялата територия на България. ГИС системата може да бъде използвана от фирми от туристическия сектор, туристически агенции и туроператори при изготвянето на туристически пакети, включващи културни паметници с религиозен характер – манастири, църкви, храмове, джамии и др.

Линк за сваляне на религиозните обекти в България: тук

Проект „RECULTIVATUR”  бе финансиран по ОП „Югоизточна Европа“ и негова основна цел бе да разработи взаимосвързана система от религиозно - културни обекти и културни маршрути, която да стимулира развитието на религиозния туризъм.

 


06.01.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад