Назад

Участие на БТПП в проект "Ученически практики"

За придобиване на ценни знания и опит от стажантите при навлизането им в пазара на труда
За втора поредна година Българска търговско-промишлена палата участва в проект „Ученически практики” по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". От месец януари т.г., в продължение на шест месеца, ученици от Националната финансово-стопанска гимназия в София ще проведат своята практика в Палатата. Единадесетокласници от гимназията ще се запознаят подробно с дейносттите  и предлаганите услуги на всяко едно от структурните звена на БТПП, ще получат практически умения и полезен опит в икономически и международен план. 

Целта на ученическата практика е всеки ученик да бъде обучен на самостоятелна работа, свързана с проучване и обработка на икономическа информация за отделни сектори във връзка с предстоящи форуми и събития; проучване и анкетиране на фирми за участие в търговски изложения; преглед на материали за разработване на бизнес идея; обработка на икономически данни; работа с продуктовия каталог БГ Баркод и др.

Служителите на БТПП ще положат необходимите усилия  и през настоящата година участниците в ученическата практика да придобият ценни познания и опит, които ще им бъдат полезни при навлизането им  в реалния пазар на труда.

 


09.01.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад