Назад

БТПП пое ротационното председателство на АОБР за 2023г.

На пресконференция на 19 януари в БТА ще бъдат представени приоритетите на организацията за 2023г.
На Общо заседание на Асоциацията на организациите на българските работодатели, проведено на 11 януари т.г., Българската търговско-промишлена палата (БТПП) пое от Българската стопанска камара (БСК) ротационното председателство на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за 2023 година. В съответствие с установената ротация, председателят на БСК Добри Митрев предаде председателството на АОБР за 2023 г. на председателя на БТПП Цветан Симеонов.

Участие в първото за годината заседание на АОБР взеха Васил Велев – председател на УС на АИКБ, Добри Митрев –  председател на УС на БСК, Цветан Симеонов - председател на БТПП, Румяна Георгиева - парламентарен секретар и ръководител сектор "Индустриални отношения" към КРИБ, както и експерти от съответните работодателски организации.

АОБР обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Основна цел на организацията е да консолидира, балансира и представлява интересите на членовете си. Работещите в предприятията, членуващи в четирите работодателски организации, представляват 82% от всички заети лица у нас, а произвежданата от тях брутна добавена стойност представлява 86%.

Председателството на АОБР от БСК през 2022 г. бе отчетено като успешно с оглед трудната ситуация, свързана с постковид обстановката и възникването на поредица от икономически кризи като следствие от драстичното повишение цените на енергоносителите и инфлацията в страната ни. Въпреки предизвикателствата през изминалата година  бяха проведени множество официални срещи с представители на държавни институции, вкл. с министър-председателя Гълъб Донев, с министри от служебното правителство, с представители на политически партии  и др.,  на чието внимание бяха представени ключови проблеми, стоящи пред бизнеса, в контекста на кризисната ситуация.

За отчетния период бяха изготвени 21 официални писма и 38 позиции по актуални теми, касаещи бизнес средата, вкл. доставките и цените на природен газ и ел. енергия, Националния план за възстановяване и устойчивост,  приемането на страната ни в Еврозоната, тол-таксите и др. Част от позициите бяха изработени в партньорство с национално представителните организации на работниците и служителите – КНСБ и КТ „Подкрепа“.

Благодарение на активната роля на членовете на АОБР  бяха съществено ограничени енергийните цени за небитовите потребители и постигната висока степен на диверсификация на доставките на природен газ по линия на успешно проведени публични тръжни процедури.  

По време на заседанието членовете на АОБР обсъдиха следващи действия за намиране на работещи решения  във връзка с енергийната криза  и инфлацията.

Участниците в заседанието обсъдиха насоките и приоритетите на организацията за 2023г,.в т.ч. национални приоритети, приоритети в областта на бизнес средата и икономиката, в енергетиката и „зеления“ преход, в образованието и пазара на труда, социалната политика, както и в европейските политики и инвестиции., които след съгласуване и одобрение от членовете ще бъдат официално представени на традиционната пресконференция на АОБР в началото на всяка година, насрочена за 19 януари 2023 г., от 11.00 часа, в Пресклуба на БТА.

 

 

 


11.01.2023 г.

Видео:

Назад