Назад

НСТС не постигна съгласие за минималната работна заплата за 2023г.На провелото се заседание на НСТС на 22 декември 2022г. социалните партньори и представителите на правителството обсъдиха Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, внесен от министъра на здравеопазването, както и проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на минималната работна заплата за страната от 1 януари 2023 г., внесен от министъра на труда и социалната политика. Участниците в тристранния диалог не стигнаха до единно мнение и по двата проекта на постановление. От страна на БТПП в заседанието участие взеха главният секретар на Палатата Васил Тодоров и Благовеста Джабирова – експерт в отдел „Икономически анализи и политики“.

Васил Тодоров представи позицията на БТПП и по двата проекта на постановление, като изрази положителни становища по предложените промени. Той отбеляза, че Палатата оценява необходимостта от включването в обхвата на временната неработоспособност на случаите, в които се налага гледане на здраво дете до 12-годишна възраст, върнато от детско заведение или училище поради карантина. Едновременно с това, изрази и резерви по отношение на болничните, с които отново ще бъдат натоварени българските работодатели, и настоя поне в конкретния случай заплащането на първите три дни от временната неработоспособност да се покриват от фондовете на НОИ. Васил Тодоров допълни, че предложенията за изменения и допълнение в Наредбата на медицинската експертиза прецизират текстове и непълноти и премахват терминологични неточности, като е важно да се облекчат процедурите по провеждане на медицинска експертиза, което продължава да бъде огромна тежест за трудоустроените, особено в периода от подаване на документи до момента на започване на изплащане на обезщетените.

По въпроса за минималната работна заплата главният секретар на БТПП напомни отново, че Палатата трайно отстоява позицията против административното определяне на МРЗ за страната, тъй като този подход не отразява икономическите реалности и не винаги е функция на производителността на труда и реалното състояние на компаниите, както и на регионите в страната. Въпреки че БТПП е против административното определяне на МРЗ, необходимо е да се отчита и икономическата среда, в т.ч. инфлацията и доходите на населението. Палатата принципно подкрепя по-балансирания подход на служебния кабинет за размера на МРЗ от 770 лв., но от м. юни 2023г., каквото е предложението и на министъра на финансите, с оглед запазването на по-добри макроиндикатори на страната и предвид очакваното влизане на страната ни в Еврозоната.

Приложение:
Становище на БТПП относно Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза
Становище на БТПП относно проект на ПМС за определяне размера на минималната работна заплата

 

 


23.12.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад