Назад

Пресконференция по проект SOLIDДнес, 25 ноември, в сградата на БТПП се проведе пресконференция по проект SOLID (“SOcial diaLogue enhancement in response to COVID crisis challenges“), насочен към укрепване на политиките и практиките на социалния диалог в България в условията на Ковид и стимулиране на двустранното сътрудничество с Норвегия чрез споделяне на опит, знания и добри практики. Проектът се финансира по „Норвежки финансов механизъм”, програма Социален диалог - достойни условия на труд, и се изпълнява от БТПП като водеща организация, в партньорство с Конфедерацията на норвежките работодатели (NHO) и КТ „Подкрепа“.

Мероприятието бе открито от председателя на БТПП Цветан Симеонов, който поздрави участниците и подчерта ролята на проекта за обмяна на опит с Норвегия – страна с добре структуриран социален диалог. Проект SOLID е третият по ред проект, изпълняван от БТПП и финансиран от Програмата за социален диалог и достойни условия на труд на Норвежкия механизъм. Палатата започна своята работа в посока подобряване на социалния диалог в България още през 2012г. с изпълнението на проект TRUST, след което продължи работа по проект STRONG. В своето изказване Симеонов подчерта ползата от постигнатото от предишните проекти, резултати и реализираните визити за обмяна на добри практики с норвежкия партньор - NHO.

Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“ – партньор на БТПП, подчерта ролята на социалния диалог като система със съответните механизми за решаване на множество проблеми и предизвикателства, пред които са изправени социалните партньори. Наблегна върху факта, че те следва да работят за укрепване на по-нататъшното сътрудничество, което се крепи на изграждане на доверие.

Венцеслава Янчовска, почетен генерален консул на Кралство Норвегия в България, която също взе участие в събитието, подчерта ролята на Норвегия като част от ЕИП за подкрепа на проекти и инициативи в различни сфери като социален диалог, иновации, зелени инвестиции и осигуряване на съответното финансиране. Само за последните 2 програмни периода в България са финансирани над 1200 проекта по тази линия.

На срещата присъстваха представители на социалните партньори - БСК и КНСБ, Синдикалната организация на служителите на МВР, неправителствени организации, браншови съюзи, фирми и експерти в областта. За повече детайли във връзка с предстоящите дейности по проекта  ТУК .

 

 


25.11.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад