Назад

Посещение на представители на БТПП в Бялисток, Полша

Обмяна на опит при промотирането на търговския арбитраж сред фирмите по линия на проект по програма Еразъм+


 

Тази седмица представители на Българската търговско-промишлена палата и Арбитражния съд към нея са на посещение в полския град Бялисток по линия на проект по програма Еразъм+ „Доброволно разрешаване на международни спорове, повишаване компетенцията на предприемачите чрез управление на малки и средни предприятия и обмен на опит между партньорски институции“.

Местният партньор Търговско-промишлена палата на Бялисток, съвместно с Университета в Бялисток организираха дискусия на тема търговски арбитраж.

Деканът на Университета Мариуш Кувоцки откри събитието и постави няколко въпроса, които бяха водещи за дискусията – Дали арбитражът може да бъде по-добър начин за разрешаване на спорове за бизнеса?; Какво на практика трябва да направят различните заинтересовани страни, за да се прилага по-активно арбитражното производство?; Как да се използват оптимално преимуществата на търговския арбитраж?   

В обсъждането активно се включиха председателят на Арбитражния съд при Търговската палата на Полша Агньешка Дурлик, Каролина Лупинска-Коц, секретар на Арбитражния съд в Бялисток, Витолт Кърчевски, председател на ТПП на Бялисток, Моника Хартник, адвокат в местна голяма кантора, д-р Тамаш Дашнок, съдия в Бялисток, Марк Воха, омбудсман за МСП, съдии, арбитри и компании.

В Полша  се разглеждат около 200 дела годишно с търговски арбитраж. Броят им расте и обикновено са свързани с търговски договори за строителство, наем, производство и др. Средната продължителност за решаване на случаите е 9 – 10 месеца.

Бяха очертани различни проблеми в областта на арбитража. Цветан Симеонов, председател на БТПП и арбитър, Станимир Цоцов, арбитър, и Наталия Стефанова, юрист в Арбитражния съд при БТПП, взеха отношение по някои от тях, отличавайки приликите и разликите в двете страни. Въз основа на обменената информация те направиха и редица предложения за подобрения в промотирането на арбитража сред фирмите и разпознаването му от юристите като предпочитан метод за решение на търговски спорове.

Бе договорено темата да бъде продължена в София на международна конференция в началото на 2023 г.

 


23.11.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад