Назад

На извънредно заседание НСТС обсъди промени в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Закона за семейни помощиНа провелото се заседание на НСТС, на 22 ноември 2022г., социалните партньори, заедно с представителите на правителството и представителите на парламентарните групи - вносители на предложенията за промени, обсъдиха проекти на закони за изменения на Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Закона за семейни помощи. Социалните партньори не стигнаха до единно мнение по законопроектите, които предвиждат повишаване на минимални заплати и пенсии. От страна на БТПП в заседанието участие взеха главният секретар на Палатата Васил Тодоров и Благовеста Джабирова – експерт в отдел „Икономически анализи и политики“.

Васил Тодоров представи позицията на БТПП по шестте проекта на ЗИД,  като изрази отрицателни становища по предложените промени. Той отбеляза, че Палатата  изразява безпокойство по отношение на увеличените разходи в системата на общественото осигуряване и социалните помощи, и непрекъснатите предложения, които могат да имат сериозен ефект върху разходната част на бюджета.

Правителството и работодателските организации сe обявиха против предложенията минималната заплата да бъде половината от средната брутна за страната.

Главният секретар на БТПП допълни, че разходите, които ще възникнат с предложените промени, не могат да бъдат подкрепени, особено в ситуация на неясна перспектива за управлението на страната и формиране на устойчиво правителство, което да гарантира последователни действия в областта на осигурителните и социалните плащания.

Становищата на БТПП относно:

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, сигн.№ 48-254-01-27

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, сигн.№ 48-254-01-12

Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, сигн.№ 48-254-01-51

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 48-254-01-11

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 48-254-01-48

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 48-254-01-56

 


23.11.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад