Назад

Срещи на председателя на БТПП във Варшава

Обсъждане на инициативи, които да разширят икономическото сътрудничество между България и Полша


 

Цветан Симеонов посети Българското посолство в Полша и се срещна с посланик Маргарита Ганева. В срещата взеха участие Йордан Драганчев, ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси във Варшава и Витолд Кърчевски, почетен консул на България в Полша. Срещата бе част от програмата на визитата на председателя на Българската търговско-промишлена палата в европейската страна през миналата седмица.

В разговора Симеонов и Ганева направиха преглед на инициативите, които могат да разширят икономическото сътрудничество между България и Полша през следващата година. Важен акцент бе поставен на потенциала в областта на туризма и интереса на полски туристи към нашата страна. Заради войната в Украйна интересът на местните туристи е променен, както и позициите на Полша като туристическа дестинация са изместени. Потенциалът на украинските граждани, които пребивават в Полша /около 6,5 млн. души/, също трябва да се вземе предвид при подготовка на рекламна кампания.

Бе договорено сътрудничеството между БТПП и Посолството във Варшава да продължи, като бяха разисквани и теми, касаещи подобряване на транспортната свързаност между двете страни – например чрез железопътен транспорт, подпомагане културното сближаване с организиране на изложби и др.

В рамките на визитата си в Полша председателят на БТПП проведе работна среща и в Полската търговска палата, като разговаря с председателя Марек Клочко. Бе установена идентичност на позициите на двете организации по най-важните теми за развитието на палатската система на европейско ниво. Двамата председатели обмениха информация относно мерките, взети в подкрепа на бизнеса за справяне с настоящата криза, причинена от пандемията и военните действия в Украйна. Клочко информира, че в Полша има голям брой малки компании, които са ограничили или приключили дейността си заради кризата.

Симеонов обсъди с колегата си и развитието на двустранните икономически връзки. Бе констатирано, че стокообменът се характеризира със стабилни нива при постоянни стокови групи и позиции и с устойчив растеж през последните години. През 2021 г. Полша е на 10-то място като експортна и импортна дестинация за страната ни. Наблюдава се увеличение на износа с 26.6% и увеличение на вноса с 23% спрямо 2020 г. Стокообменът възлиза на 2278.170 млн. евро. Търговското салдо е отрицателно за България.

 


28.11.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад