Назад

Представители на БТПП участваха в дискусия „Работната сила в селското стопанство – фактор за успеха в сектора“

Министерството на земеделието организира дискусия на тема „Работната сила в селското стопанство – фактор за успеха в сектора“. В рамките на събитието Палатата беше представена от главния секретар на БТПП – Васил Тодоров, Любомир Левичаров – гл. експерт „Икономически анализи и политика“, и Андреа Щерев - председател на "Българска асоциация за кръгова икономика и биотехнологии".

Фокусът на срещата беше върху проблемите в различните подотрасли в селското стопанство, както и подписването на споразумение за сътрудничество за създаването на по-атрактивни условия на труд и достойно заплащане в селското стопанство, посредством социален и институционален диалог.

Срещата беше модерирана от заместник-министър Георги Събев, който откри с приветствие събитието.

От своя страна, Васил Тодоров изрази  висока оценка за организирането на тази среща-дискусия, която се очаква да се провежда минимум два пъти годишно. Той отбеляза, че без човешкия капитал няма как бизнесът да просъществува само с осигурени машини, оборудване, земя и финансиране. Обърна внимание и на дигитализацията и модернизацията в селското стопанство, както и необходимостта от все по-квалифицирани кадри в сектора.

 


21.11.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад