Назад

Фирма ERP България ООД представи дейността си в БТПП

 

Председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе среща с Явор Тодоров, маркетинг мениджър на  фирма ERP България ООД.

Гостът бе запознат с дейностите и целите на БТПП в подкрепа на бизнеса, вкл. малките и средни предприятия у нас, както и с ролята на Сдружение GS1 България и приноса към фирмите за повишаване на ефективността на техните бизнес процеси чрез прилагане на стандартите GS1.

ERP Bulgaria е фирма с над 25-годишен опит и е една от първите български фирми, разработваща системи за управление на бизнеса. След дълги години труд e успяла да създаде много повече от конвенционална ERP система – софтуерна система, която е интегрирана, автоматизирана и съчетаваща ERP, CRM, BI и много други инструменти и системи в единна платформа – без да се напуска интерфейса й.

На срещата бе представен опитът на фирмата при  внедряване на ERP системи и ERP проекти в редица малки и средни предприятия. Фирмата наброява 20 човека, вкл.  програмистите.

Бе даден пример за въвеждане на системата в предприятие за производство на метал, в резултат на което се спестяват ресурси, по-добре се оползотворяват суровините, намаляват се разходите и човешките грешки в самия процес на производство, оптимизират се разходите за складови резерви.

 

Повече за особеностите и качествата на ERP.net на едноименния  сайт, както и в приложените материали:

Следващо поколение ERP  и CRM,решения - специализирано решение за сектор производство

Следващо поколение ERP  и CRM ,решения - специализирано решение за сектор дистрибуция 

 


15.11.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад