Назад

Международен ден на стандартизациятаДнес, 14-ти октомври, се отбелязва Световният ден на стандартизацията.

Концепцията за стандартизация означава създаването на единни правила за регулиране на всяка дейност с участието на всички заинтересовани страни. Стандартите ни свързват посредством надеждни начини за комуникация, кодекси за добри практики и утвърдени рамки за сътрудничество. Стандартите са от съществено значение за търговските отношения и ефективното използване на ресурсите в международната търговия.

На 14 октомври 1946 г. в Лондон е открита първата конференция по стандартизация. Делегати от 25 държави единодушно приемат резолюция за създаване на Международната организация по стандартизация – International Organization for Standardization (ISO).

Що се отнася за стандартите при продуктите, през 1970 г. Ад Хок комитет в САЩ за първи път създава The Uniform Grocery Product Code Council (UGPC) – Съвет за унифициран код на стоките, който администрира и започва внедряването на Universal Product Code (U.P.C.). Системата UPC се прилага в САЩ и Канада. През 1974 г., по аналог на американския модел, производители и търговци от 12 европейски страни учредяват съвет, който да проучи възможността за изграждане на система за стандартно кодиране на артикулите за Европа.

В резултат на това през 1977 г. в Белгия е създадена European Article Numbering Association (EAN) - Европейска Асоциация за Номериране/кодиране/ на артикулите (ЕАН). Основна цел на двете организации е изграждането на глобална, многоотраслова система за идентификация на стоки, услуги, физически и функционални структурни единици (фирми, отдели, цехове, складове и др.) и електронен обмен на данни (EDI),  базирани на международно признати и наложени в практиката стандарти, с което да се подобри ефективността на интегрираната логистика и да се създадат предимства за всички участници, включително и за крайните потребители.

Международните стандарти GS1 присъстват в нашата страна вече повече от тридесет години. GS1 България е една от 116-те национални структури на международната организация GS1. От самото си начало GS1 България се превръща в отправна точка за бизнес общността у нас по повод прилагането на водещите стандарти в международната търговия след 1992 г., когато за пръв път баркод  (тогава  EAN) се сканира на каса в търговски обект в страната.

 

 


14.10.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад