Назад

Социалните партньори обсъдиха с министъра на земеделието мерки за повишаване на конкурентоспособността на българското земеделиеМинистърът на земеделието Явор Гечев, представители на национално представените работодателски и синдикални организации обсъдиха мерки за повишаване на конкурентоспособността на българското земеделие. Срещата се проведе в късния следобед вчера и в нея участва председателят на БТПП Цветан Симеонов.

БТПП оценява високо поканата за диалог със социалните партньори и възможността проблемите да се обсъждат в дух на разбирателство. Обещаващи са  решителните действия за снижаване цената на дървения материал и едновременно с това се отчита недостига на работна ръка и в земеделието, и в горското стопанство.

Експерти на Палатата вече работят с министерството, за да съдействат за ремонт на противоречивите нормативни актове, особено в земеделието и хранителния сектор (Сребрин Илиев, зам.-председател на Националния браншови пчеларски съюз), а също така и за дигитализацията на административните процедури (Андрея Щерев, председател на Българската асоциация за кръгова икономика и биотехнологии).

Палатата има готовност да съдейства и за усъвършенстването на данъчните правила в сектора и превръщането им от пречка в стимул за сдружаване на селскостопанските производители. Поради традиционно огромния обем от задачи, Палатата препоръча по-активно включване на научните среди и по-специално Селскостопанската академия.

БТПП чрез GS1 България може да съдейства за проследимостта на храните и защитата на потребителите. Проследяването от суровината до крайния продукт по цялата верига за доставка е изключително важно, както за осигуряване на безопасността на потребителите, така и за оптимизация на процесите и подобряване на ефективността на работа. Стандартите GS1 предлагат необходимите инструменти за това - по-долу са приложени полезни линкове:

Проследимост със стандартите GS1 https://www.gs1.org/standards/traceability

Ръководство за проследимост на плодове и зеленчуци https://www.gs1.org/standards/fresh-fruit-and-vegetable-traceability-guideline/current-standard

В редица държави са стартирани инициативи:

Нидерландия: https://freshupstream.com/en/digital-agro-supply-chains

Австралия:  https://www.gs1au.org/traceability/accord

Европа: https://www.gs1.eu/activity/fruit-and-vegetable-traceability

Египет: https://gs1eg.org/allsectors/agriculture


23.08.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад