Назад

Първа работна среща на ръководителите на НСИ и на БТПП

Доц. д-р Атанас Атанасов - Председател на Националния статистически институт /НСИ/ разговаря с Цветан Симеонов - председател на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ За професионалните теми се включи Любомир Левичаров, началник на отдел „Икономически анализи и политики“ в БТПП.

Дискутирани бяха възможностите за подобряване на сътрудничеството между НСИ и БТПП, както и с останалите национално представителни работодателски организации.

Председателят на НСИ изтъкна, че за него изключително важно е намаляването на административната тежест за бизнеса. Той отбеляза, че ще работи за това статистическите данни да бъдат още по-надеждни и навременни.

„В Европейския съюз вече се мисли за използването на информация от частни държатели на данни при провеждането на статистически изследвания, а това ще направи статистиката много по-точна и актуална“, обърна внимание в разговора доцент Атанасов.

Председателят на БТПП подчерта, че неговата организация, съвместно с много сродни организации по света, работят за единни стандарти в международната търговия. Той сподели, че съществува възможност да се въведе единен код на фирмите, който да е валиден за цял свят, което ще подобри и улесни системите за идентификация. Цветан Симеонов изрази удовлетворението си от съвместната работа с НСИ и се съгласи да разпространи сред членовете на БТПП анкетата на Института за удовлетвореността на потребителите, за да дадат препоръки за подобряване на работата на НСИ.

Работната среща беше една от първите от поредицата опознавателни разговори на доц. д-р Атанас Атанасов със социалните партньори. Предстоят срещи с други национално представени работодателски и синдикални организации.


05.08.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад