Назад

За 13-ти пореден път БТПП представя изданието "България в цифри"

Отразени са основните макроикономически показатели и мястото на България в международни класации


 

Българска търговско-промишлена палата представя за 13-и път изданието “Bulgaria in Figures®”. То отразява основните макроикономически индикатори на страната за последните пет години, както и обръща специално внимание на мястото на България в международни класации, което е първият досег на чуждестранните инвеститори с действителността в страната. Според БТПП, критичните позиции на България в международните класации могат да послужат като фундамент, от който да се изходи за създаването на бъдеща управленска програма пред законотворците.

През 2021 година БВП на страната достига 68 млрд.евро, което е най-високото ниво до сега, при ръст на БВП от 3,6% и инфлация на нива от 3,3 %. Съвсем естествено е, че при текущите инфлационни равнища от близо 17% (към м.юни 2022г.) БВП значително да се повиши. Безработицата остава на много ниски нива, въпреки  че все още не може да се компенсират последствията от пандемията и да се достигнат предкризисните нива (4,2% през 2019г.)

Важно е за всеки един инвеститор да знае за възможността за 0% корпоративен данък в общините с над 25% над средната безработица, които наброяват 164 от 265 общини към 2021г. България е лидер по отношение на данъчната система в ЕС и това е едно от основните ни конкурентни предимства, които страната предлага.

Износът през 2021г достига рекордни нива от 35 млрд.евро или ръст от 24%, което се дължи на възстановяването на веригите за доставки и развитието на пандемията. Отново поради повишената инфлация очакваме 2022г. да регистрира още по-добри резултати по отношение на износа на страната ни, но при понижен марж на печалбата на предприятията. Водещите търговски партньори на България по отношение на износа и през тази година са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Турция.

Вносът на стоки и суровини също регистрира рекордни нива през 2021г, като търговското салдо остава отново негативно за страната ни.

В текущата ситуация на пандемична обстановка и военен конфликт, недалеч от нас, както и на голяма несигурност в доставките и цените на суровините и енергийните продукти, инвестиционната активност се развива с бавни и силно премерени темпове. През 2021г. годишната инфлация  достига нива от 3,3 %, но очакванията са тя достигне през 2022г. годишни нива от над 12%.

Пазарът на труда у нас е представен от 54% мъже и 46% жени. Средната работна заплата продължават да расте, достигайки 782 евро през 2021г., а през  първото тримесечие на 2022г. достига 814 евро.

България подобрява мястото си в класациите за „Свобода на медиите“, където от 112 място се изкачва до 91-во от 180 страни през 2022г., и в класацията „Индекс на икономическата свобода“, където от 35-то място през 2021 страната се изкачва до 29-та позиция от 177 държави. Подобрява се и представянето в международната класация за „Глобален индекс на мира“, като през 2022г. се намираме на 24-та позиция спрямо 27-ма през 2021г.

В други класации България запазва мястото си като Класацията за световната конкурентоспособност на Международния институт за управление на мениджмънта (IMD), където страната ни се позиционира на 53-то място от 63 страни. Негативно е, че в някои класации България влошава мястото си като “Индекс за върховенство на закона” на World Justice Project, където понижаваме позицията си от 53-то място през 2020г. от 128 страни до 62-ро място през 2021г., въпреки включването на 11 нови страни в класацията страната ни влошава позицията си с 9 места. От 32-ро място през 2020г. България изпада до 36-тото място и в индекса за „Икономическа свобода по света“. България се позиционира по-лошо и в “Индексa на глобализация”, където пада с една позиция по-надолу до 33-то място от 208 страни. 

Повече информация за мястото на България в международните класации, можете да получите в пълната версия на брошурата.

 

 


04.08.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад