Назад

Настоящи и бъдещи инициативи на ЕС в областта на прякото данъчно облагане - тема на среща в БТПП с представители на ЕК

За създаване на нова международна система за корпоративно данъчно облагане


 

В БТПП се проведе среща с Бенджамин Ейнджъл, Директор облагане с преки данъци в Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ към Европейската комисия  и Клеър Саутуърт – асистент по политики към директора на дирекция „Пряко данъчно облагане, данъчна координация, икономически анализ и оценка” на ЕК. 

В срещата участваха: Цветан Симеонов – председател на БТПП, Александър Стефанов и Любомир Табаков от Адвокатско дружество  „Табаков, Табакова и съдружници“, както и експерти на Палатата.

Фокусът на срещата беше насочен към бъдещите тенденции в ЕС по отношение на данъчните политики и въвеждането на минимална ефективна ставка на корпоративния данък.

Бенджамин Ейнджъл представи предложения на ЕК за предстоящото приемане на нови директиви във връзка със създаването на нова актуална международна система за корпоративно данъчно облагане в изпълнение на инициативите на ОИСР, усъвършенстване на правилата за данъчно облагане в рамките на единния европейски пазар и въвеждане на допълнителни мерки спрямо отклонението от данъчно облагане.

Цветан Симеонов отбеляза, че сме горди с ниските данъчни ставки у нас и държим на тяхното запазване, като предпоставка за инвеститорски интерес. Той отбеляза и за възможността за нула процента корпоративен данък в районите с 25% над средната за страната безработица, както и общото виждане на всички работодателски организации за активни мероприятия за членството на България в ОИСР.

Срещата премина в дискусия и обсъждане на възможните положителни и негативни ефекти върху българските предприятия, във връзка с въвеждане на минимални данъчни ставки в ЕС, както и прилагане на различни бъдещи данъчни политики и създаване на допълнителни механизми за разрешаване на спорове.

Повече информация за бъдещите инициативи на ЕК за единна данъчна система може да намерите на следния линк

https://ec.europa.eu/taxation_customs/communication-business-taxation-21st-century_bg

 

 


04.07.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад