Назад

Социалните партньори проведоха среща с еврокомисар Никола ШмитНикола Шмит, европейски комисар за работните места и социалните права, който е в България за откриването на 10-ия Европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика, се срещна с национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите.

Сред основните теми, които бяха обсъдени по време на срещата, бяха социалното развитие на България, задълбочаване на социалния диалог, работните заплати и колективното трудово договаряне, като участниците имаха възможността на зададат своите въпроси към комисар Шмит.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов приветства инициативата на еврокомисаря за среща с всички социални партньори и благодари за възможността работодателите и синдикатите да изразят своята позиция по редица социални проблеми и в страната, и в ЕС. Симеонов сподели резервите за адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз и съобразяване на правилата на МРЗ в ЕС с отдавна  приетите принципи от МОТ. Той заяви, че за БТПП е важно да се изработи механизъм за определяне на МРЗ, който да отчита обективни икономически показатели и да се спазват вече поетите ангажименти на ратифицираната Конвенция 131 на МОТ. Председателят на Палатата добави, че минималната работна заплата трябва да осигурява по-добър статус на всеки един работещ, но се обяви против схващането, че минималната работна заплата е вид социална помощ. Минималната заплата е резултатна величина и се определя от количеството и качеството на положения труд. По тази тема комисарят Шмит изрази своята подкрепа за формиране на минимална заплата в България в съответствие с международните правила и сподели, че е важно да се наблегне на допълнителната квалификация на работещите и на ученето през целия живот.

Темата за колективното трудово договаряне също бе в дневния ред на срещата. Председателят на БТПП сподели, че неведнъж БТПП е изразявала своята подкрепа за насърчаване на колективното трудово договаряне на ниво предприятие, което осигурява съгласуване на по-добри условия на труд за работниците и служителите, отчитайки възможността на конкретния работодател. Според Симеонов, тези договори са добър начин за постигане на баланс в предприятията.

В отговор на това комисар Шмит заяви, че целта на ЕС е да има над 80% колективно трудово договаряне, което, разбира се, е доста амбициозна цел. Според него е важно да се отчетат националните специфики на икономиката и размера и вида на предприятията в страната. Той даде за пример и препоръча скандинавските модели на трудово договаряне. В тази връзка Симеонов отбеляза, че БТПП изпълнява проект, именно с норвежки партньор, за обмяна на опит, свързан с воденето на ефективен социален диалог за подобряване на тристранно сътрудничество и обсъждане на възможности за прилагане на добри практики. В края на месец май т.г. делегация от представители на четири работодателски сдружения, организирана от БТПП, посети Осло, където бяха посрещнати от най-голямата норвежка работодателска организация NHO - официален партньор на БТПП в рамките на проекта STRONG.

Еврокомисар Шмит похвали страната ни за плана за развитие на социалната икономика и съобщи, че през следващата година ЕК ще излезе с общи насоки, които да насърчат социалната икономика на всички нива в Съюза. По думите му европейските институции работят за изготвяне на обща правна рамка, която да подкрепи социалните предприятия в тяхното развитие, за повече инвестиции в тези предприятия и за разширяване на мащаба на социалната икономика, като тя се свърже с образованието и обучението.

В заключение еврокомисарят обяви, че през следващите 6-7 години България ще получи 11 млрд. евро по линия на Европейския социален фонд, което ще допринесе за модернизация и дигитализация на икономиката и обществото в страната и ще улесни предприятията, транзакциите и ще подобри икономическата интеграция.

 

 


22.06.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад