Назад

Включете се в проучване за предимствата и недостатъците на дистанционната работа

Допитването, което се провежда в рамките на проект RemoteNET (European Digital Skills Hub for Remote Workers), изпълняван с участието на Българската търговско-промишлена палата (БТПП),  цели да проучи нагласите на служителите и управителите на МСП към дистанционния начин на работа, който стана широкоразпространен в условията на пандемия.

Резултатите от проучването ще послужат като основа за реализиране на предстоящите дейности по проекта, които включват:

  • разработване на онлайн платформа с полезна информация, свързана с организирането, съхранението и използването на документация в условията на дистанционна работа чрез използване на различни апликации и иновативни дигитални разработки;
  • провеждане на безплатен онлайн курс (MOOC) за повишаване на цифровите умения, необходими при работа от разстояние;
  • изготвяне на интерактивен наръчник за здравословни условия на труд при дистанционна работа.

За целите на проучването са разработени два кратки онлайн въпросника, които са достъпни на следните линкове:

Първият въпросник е насочен към служителите и цели да определи нуждите от цифрови умения, ергономичност на работното място и психо-социална подкрепа на работещите дистанционно.

Вторият въпросник е предназначен за управители и мениджъри на МСП, като има за цел да проучи настоящата ситуация и организационните нужди на компаниите по отношение на дистанционната работа.

Въпросниците са анонимни и попълването им отнема не повече от 10 минути. БТПП разчита на активното участие на своите членове в проучването, чието мнение би имало съществен принос за разработването на качествени информационни и учебни материали, съобразени с нуждите на българския бизнес по отношение на дистанционния начин на работа.

Палатата ще продължи да предоставя информация за предстоящите дейности по проекта. Повече подробности можете да получите от Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ на ел. поща: projects3@bcci.bg, тел. 02 8117 553.

Проектът се изпълнява в рамките на Програма „Еразъм+“ с участието на 6 партньорски организации от 4 страни – България, Испания, Италия и Турция. Целта на проекта е да подобри цифровите умения на служителите, необходими за дистанционна работа, както и да допринесе за преодоляване на отрицателните последствия от новия начин на работа – здравословни проблеми, стрес, изолация, загуба на работа, нарушаване на баланса между служебните ангажименти и личния живот.

 


20.06.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад