Назад

Заключителна конференция по проект "Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила"

23 юни 2022, в сградата на БТПП, зала А - 10.30 часа


 

Българската търговско-промишлена палата завършва изпълнението на проект „Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила“ по ОП РЧР, целта на който е да се идентифицират причините за текучеството на работната сила в предприятията и да се намери адекватно решение на този проблем, така че работодателите да не търпят щети от загубата на обучени и квалифицирани работници, в които са инвестирали средства и време.

За представяне на резултатите от изпълнението на проекта Палатата организира на 23 юни 2022 г. от 10:30 ч. в сградата на БТПП, зала А , ет.1, хибридна заключителна конференция, която ще е и с онлайн достъп на линк https://meet.google.com/dqa-bmyz-enx

В процеса на изпълнението на проекта се проведе национално проучване за причините за текучеството на работната сила в предприятията и на факторите, определящи динамиката и трендовете му, което бе адресирано към 6500 работодатели, заети лица и браншови организации.

Направи се анализ на резултатите от проучването, както и оценка на ефекта на текучеството върху предприятията.

За преценка на риска от текучеството се разработи Мобилно приложение, базирано на Индекс на риска от текучество на работната сила, с помощта на което всеки работодател сам може да измери риска от текучество в предприятието си и да вземе съответните мерки.

За предотвратяване на текучеството се разработи инструментариум за управление, превенция и противодействие на текучеството на работната сила, състоящ се от пакети от мерки, насочени към конкретни типове заети лица, групирани по възраст, семейно положение, пол, образование и други критерии, които по избор на работодателя, могат да залегнат в кадровата му политика.

Бяха изготвени предварителна и последваща оценка на въздействието на инструментариума.

 

 

 


20.06.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад