Назад

България запазва своята позиция в световната класация за конкурентоспособност 2022г. на IMD-ШвейцарияБългарската търговско-промишлена палата информира, че през 2022 г. България отново е една от 63-те държави, включени в Класацията за световната конкурентоспособност (WCR) на Института за развитие на мениджмънта (IMD)-Швейцария.

Общите резултати от тазгодишната световна класация за конкурентоспособност показват, че инфлационният натиск оказва по-голямо влияние върху бизнеса – и следователно върху конкурентоспособността на националните икономики – отколкото опасенията относно емисиите на парникови газове и социално-икономическите различия.

За 2022 г. България отново се нарежда на 53-то място сред 63 участници от цял ​​свят. Това показва известно ниво на икономическа стабилност, особено като се имат предвид огромните здравни, икономически и политически предизвикателства, пред които е изправена страната.

България регистрира спад с пет позиции спрямо 2020 г. (48-ма) и петнадесет позиции спрямо 2009 г., когато България беше на 38-о място.

Според класацията за Световна конкурентоспособност за 2022 г. геополитическите смущения и нарастващата инфлация, водени от енергийните разходи поради конфликта между Русия и Украйна, последствията след COVID, непоследователната енергийна и климатична политика, конфронтацията между изпълнителната и съдебната власт, липсата на прилагане на надеждни антикорупционни мерки и ограничените инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и иновации са основните пречки, пред които е изправена българската икономика през 2022 г.

България се позиционира значително по-високо в подкатегориите за „Икономическа ефективност“ и „Ефективност на правителството“, като се класира на 7-мо място по индексите на „цените“, 19-о по „международна търговия“ и 20-о по „данъчна политика“. 57,4% от анкетираните български мениджъри отговарят, че един от ключовите фактори, които правят българската икономика привлекателна, е достъпът до финансиране. Сред другите ключови фактори, изтъкнати от интервюираните, са: квалифицирана работна сила (49,2%) и конкурентоспособност на разходите (49,2%).

 

България се нарежда най-ниско по отношение на подкритерия „международни инвестиции“ (60-то място) и в категорията „Бизнес ефективност“, където е класирана на 61-во място за „пазара на труда“ и на 59-то място по отношение на „управленските практики“.

Важно е да се отбележи, че България подобрява цялостното си представяне по отношение на категория „Инфраструктура“ (51-во), изкачвайки се с 3 позиции нагоре в класацията през 2022 г. Въпреки леката промяна в представянето, България продължава да се сблъсква с много възможности за подобряване на инфраструктурата, особено в технологичния сектор и в жизненоважни области на науката и образованието.

Чрез комбинация от твърди данни – 333 критерия за конкурентоспособност, избрани в резултат на изчерпателно проучване, използващо икономическа литература, международни, национални и регионални източници и обратна връзка от бизнес общността, правителствените агенции и академичните среди – и отговори на анкети от висши ръководители на компании, събрани от 56 местни Партньорски института, тази година WCR оцени представянето на конкурентоспособността на 63 икономики.

БТПП стана официален партньор на IMD-Швейцария през 2021 г. Палатата пряко допринася за цялостното проучване на икономиката, като селектира български фирми и организации, които да участват в него и координира процеса на провеждане на анкетите в страната.

Международният институт за развитие на мениджмънта (IMD) е независима академична институция, основана преди повече от 75 години от бизнес лидери за бизнес лидери. Базиран в Лозана (Швейцария) и Сингапур, IMD е класиран в Топ 3 на годишната глобална класация на Financial Times за Executive Education за последните 10 последователни години и в първите пет за 18 последователни години. Програмите за MBA и EMBA на IMD многократно са определяни сред най-добрите в Европа и света.

IMD World Digital Competitiveness Ranking 2022 ще бъде публикувана на 28 септември 2022 г.

IMD World Talent Ranking 2022 ще бъде публикуван на 8 декември 2022 г.

За да получите по-подробна информация за Годишника на IMD и цялостното представяне на България, натиснете ТУК.

За да поръчате директно IMD World Competitiveness Yearbook 2022, натиснете ТУК.

 

 

 


15.06.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад