Назад

Становище на АОБР относно работата на тол систематаИзх. № 12-00-5/13.06.2022 г.

ПОЗИЦИЯ

на

Асоциацията на организациите на българските работодатели

относно

работата на тол системата, включително Тарифата за обхвата и таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) изразява своята принципна подкрепа по отношение исканията на автомобилните превозвачи и спедиторите относно тол системата и тол таксите в страната, като предлагаме следното:

 1. Мерки за намаляване на инфлационния индекс, в резултат на прилагането на тол системата:
 2. Ние сме против предложението за увеличение на таксите и обхвата на тол системата, предложен в проекта на ПМС.
 3. Призоваваме към запазване на тол таксите в сегашния им размер до края на 2022 година.
 4. Настояваме за изготвяне на план за постепенно и плавно увеличаване на пътните такси като размер с ясен времеви хоризонт.
 5. Механизми за увеличаване на приходите от тол такси:
 6. Включване в обхвата на тол системата на някои второкласни пътища, по които се наблюдава интензивен транзитен трафик.
 7. Облагане на транзитните второкласни пътища със същите такси, с които се облагат и първокласни пътища и магистрали, тъй като качеството на цялата пътна мрежа в България е сходно.
 8. Въвеждане на забрани чрез пътни знаци за преминаване на превозни средства, извършващи транзитни превози, по останалата пътна мрежа. Забраните да се въвеждат съгласно Закона за движение по пътищата, с пътни знаци и да важат независимо от държавата на регистрация на превозното средство.
 9. Облагане на тол таксите с ДДС.

III. Запазване правата и интересите на местния бизнес и българските потребители:

 1. Въвеждане на отстъпки в тол таксите за обем изминато разстояние на месец на превозно средство. Отстъпките следва да важат за пробег над 3000 км., над 5000 км. и над 7000 км. на месец по платената пътна мрежа.
 2. При констатирани нарушения с оглед недекларирани тол сегменти следва да се предостави седемдневен срок на превозвача да заплати незаплатените участъци от платената пътна мрежа и едва тогава да се пристъпва към начисляване на компенсаторна такса и максимален тол за деня.

АОБР апелира за своевременно намиране на решения от страна на държавата по горните искания.

 

 


13.06.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад