Назад

АОБР с писмо до МС относно осигуряване на доставки на природен газ за страната за м. юли 2022 г. и дългосрочноИзх. № 03-00-15/13.06.2022 г.

ДО

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ,

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО:  Осигуряване на доставки на природен газ за страната за м. юли 2022 г. и дългосрочно

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

След спирането на доставките на природен газ за Република България от страна на Руската федерация бяха осигурени алтернативни доставки. Значителна част от тях е благодарение на танкери с втечнен природен газ.

Правителството обяви, че „Булгаргаз“ ЕАД е закупил два танкера, които са достатъчни да задоволят търсенето в страната до края на юни 2022 г. От правителството беше дадена и информация, че се търси дългосрочно решение за гарантиране на доставките.

Понастоящем, обаче, бизнесът и обществото все още не са информирани дали има подписани споразумения за дългосрочна доставка на природен газ от алтернативни на „Газпром“ доставчици.

Призоваваме правителството да обяви на какъв етап са евентуални преговори за доставка на природен газ, защото е изключително важно да се знае дали те са гарантирани не само за юли 2022 г., но и в дългосрочен порядък.

С УВАЖЕНИЕ,

ДОБРИ МИТРЕВ
Председател на УС на БСК
и председател на АОБР за 2022 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и  КРИБ     

 

 


13.06.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад