Назад

Среща на работодателите с новоизбрания генерален директор на Международната организация на труда - Жилбер ХунгбоМеждународната конференция на труда в Женева продължава своята работа. Проведе се първа среща на работодателите с новоизбрания генерален директор на Международната организация на труда /МОТ/-Жилбер Хунгбо, бивш премиер на Того. Неговият мандат ще започне през октомври 2022г., като до тогава той ще проведе широк кръг от срещи, за да формира програмата си. Акцент в своята работа Хунгбо постави на доброто сътрудничество и стабилна основа между представителите на правителствата, работници и работодатели. Новоизбраният генерален директор заяви, че приоритет ще бъдат борбата срещу неформалната икономика, подкрепа на най-слабо развитите страни, социална справедливост, баланса между половете и др.

Мария Минчева, заместник-председател на БСК и официален делегат на работодателите от България, направи изказване от името на АОБР. Тя акцентира върху производителността, борбата срещу неформалната икономика и развитието на уменията като ключови приоритети за работодателите. Минчева сподели, че е необходим ясен ангажимент за приоритизиране на устойчивия растеж, основан на насърчаване на предприемачеството, благоприятна бизнес среда и устойчиви предприятия, които могат да създадат продуктивна заетост и достоен труд.

В своето изказване българският делегат на работодателите  отбеляза: "Въпреки че България е ратифицирала Конвенция 131 на МОТ за минималната работна заплата, в националната ни практика, за съжаление, все още нямаме заложени икономически критерии за определяне на минималната работна заплата”.  Цялото изказване на българските работодатели може да откриете ТУК.

 


09.06.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад