Назад

Проект Smart Youth насърчава цифровото предприемачество и устойчивия бизнес

Партньорите по проект Smart Youth (Strategic Management, Agility and Right Technologies for Youth), сред които е Българската търговско-промишлена палата (БТПП), разработиха набор от информационни материали, насочени към млади предприемачи, желаещи да повишат своите цифрови умения, както и да придобият знания за управлението на кризи и прилагането на гъвкави бизнес модели.

Документите, които са на английски език, са достъпни безплатно на сайта на проекта и включват:

 

  • Проучване на рисковете и възможностите, свързани със започването на собствен бизнес (линк - https://smartyouth.net/documents/);

 

  • Доклад за предприемаческите умения, необходими в днешния цифров свят и особено в условията на кризи, подобни на пандемията от COVID-19 (линк -https://smartyouth.net/documents/);

 

 

  • База данни с доставчици на цифрови решения, продукти и услуги, които могат да са полезни за начинаещи предприемачи (линк - https://smartyouth.net/database-with-solution-providers/).

 

В рамките на проекта предстои да бъде проведено онлайн обучение по специално разработена учебна програма, съобразена с нуждите на новото поколение от предприемачи. Обучението ще включва шест теми – дигитален бизнес; управление на кризи; цифрови бизнес технологии и решения; маркетинг и онлайн комуникация; изкуствен интелект и технологии; дигитална компетентност: обработка и съхранение на данни.

 

БТПП ще продължи да предоставя своевременна информация за предстоящите дейности по проекта. За повече подробности, можете да се свържете с Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ на ел. поща: projects3@bcci.bg , projects2@bcci.bg и тел. 02 8117 553/556.

 

Проектът се изпълнява в рамките на Програма „Еразъм+“ с участието на 6 организации от 4 страни – България, Ирландия, Румъния и Турция. Целта на проекта е да разработи нова учебна програма за млади предприемачи, фокусирана върху цифровизацията на бизнеса, управлението на кризи и прехода към устойчиво развитие.


09.06.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад