Назад

Необходими са спешни действия по линия на палатите за подпомагане на украинската икономика

Генадий Чижиков, председател на Украинската търговско-промишлена палата, на среща в БТПП


 

Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов проведе спешна работна среща с партньора си от Украинската търговско-промишлена палата Генадий Чижиков. В срещата взе участие и Микайло Хармаш, търговски съветник в Посолството на Украйна в София.

Симеонов получи актуална информация за състоянието на украинската държава и икономика. Бе договорено да се ускорят мерките, включително икономическите, насочени към подпомагане  на страната, която е в състояние на война. Чижиков акцентира на необходимостта от съдействие за реализация на селскостопанска продукция, произведена в Украйна, както и метални суровини и метални изделия. Симеонов разясни, че въпреки трудностите, трябва  да се ускорят доставките на тези стоки през български черноморски  и речни пристанища. За това е необходимо съответните държавни органи от България и Украйна да договорят практични стъпки за улесняване и облекчаване придвижването на отделните износни продукти и суровини.

Председателят на БТПП подчерта, че е необходимо и подобряване състоянието на граничните пунктове на България и по-специално тези с Румъния.  Между двете европейски държави трябва да има повече на брой и по-добре функциониращи общи гранични точки.

Друга тема, разисквана по време на срещата, бе за възможностите за прехвърляне - релокация на украински бизнес в България. Чижиков обясни, че това няма да се случи бързо, но двете палати са постоянно на разположение за съдействие в тази посока. Симеонов потвърди, че Българо-украинската индустриална камара при БТПП също има готовност за подкрепа.

Председателят на Украинската търговско-промишлена палата повтори своята молба, предадена първоначално чрез Асоциацията на европейските търговски палати, за подкрепа на регионалните ТПП в Украйна и насърчи български регионални палати да се свържат с националната организация, за да подадат ръка на палатите от Николаевска област, Одеса, Донецк и др., които се нуждаят от помощ. Тя може да бъде под формата на съвместна работа по проекти, наставничество, финансова подкрепа и др.

Бе договорено провеждане на съвместно онлайн събитие в полза на компаниите от двете страни. БТПП ще информира допълнително за периода на провеждане и програмата. При предварителен интерес за участие можете да се свържете с БТПП, дирекция Международно сътрудничество и  международни организации, тел.: 02 8117 489,  е-мейл: interdpt@bcci.bg.

 


31.05.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад