Назад

GS1 България участва в Общото събрание на GS1 в Брюксел

Събранието обсъжда стратегията, бюджета и тригодишния план за действие на организацията


 

Тържествено откриване на Общото събрание на GS1 за отчетната 2021/22 година се състоя в Брюксел на 24 май (вторник). Събранието протича в два дни (24 и 25 май), като първият е определен за обсъждания на стратегията, бюджета, тригодишния план за действие и промени в ръководните документи на организацията и представяне на номинациите за Управителен съвет.

Събранието се провежда  хибридно, като на място присъстват 164 представители на 70 от 116 национални организации. След откриването беше попълнен съставът на Управителния съвет на Глобалната организация GS1, в който участват представители на индустрията в лицето на компании, членове на GS1, както и представители на национални организации GS1. УС се състои от 29 членове и се избира за мандат от 3 години. Във връзка с оттеглянето на част от членовете, бяха представени 5 нови номинации, а 9 от членовете бяха предложени за преизбиране. Сред новоизбраните са представители на JD.com/JD Group, METRO AG, Германия, The J.M. Smucker Co, GS1 France Carrefour, Brocacef Groep NV и Google. В състава на УС участват още GS1 US, Nestle, LOréal, Royal College of Physicians&Surgeons of Canada, GS1 Australia, Jonson&Johnson, GS1 China и други.

Глобалната организация GS1 работи върху изграждането на глобална платформа от регистри, чрез която да се издават лицензи за фирмени префикси (позволяващи определянето на уникални номера за идентификация на стоки, юридически лица и локации, пратки, амбалаж и други), както и самите Глобални номера на търговските единици, GTIN и Глобални номера на локации, GLN.

Тази платформа също така ще позволява сигурното съхраняване на тази информация и възможност за външни контрагенти  да проверяват валидността на лицензите и номерата. Работата в тази посока е под мотото на т.нар. Сингапурска резолюция, за което е взето решение през 2019г. Фундаментите на системата вече са разработени и до юни 2023 г. всички национални организации GS1 ще трябва да предоставят услугите за „активиране“ (Activate) на номерата и „проверка“ (Verified by GS1).

GS1 България е сред първите с активна услуга Activate и с очакване предсрочно да предостави на българската общност възможността за проверка на валидността на номерата. И двете услуги са достъпни през сайта на GS1 България. На глобално ниво към момента в платформата са качени повече от 6 милиона лицензи и 195 милиона GTIN номера. Средно месечно постъпват повече от 43 милиона заявки за проверка. Търговци, които ползват услугата за проверка на валидността и по този начин, имат за цел да изчистят данните в системите си и да ограничат навлизането на невалидни идентификационни номера респ. продукти на METRO, MiGROS, PARKNSHOP, CARREFOUR, WALMART, bigbasket, EMAG, Google, bol.com, както и Китайските митнически служби и австралийската компания ENCAT.

Бяха обсъдени приоритетните сектори за следващите 3 години, в това число здравеопазване, търговия на дребно, електронна търговия и публичната администрация. В здравеопазването във фокуса на дейността е хармонизираното прилагане на глобалните стандарти в клиничните пътеки с цел постигане на оперативна съвместимост и повишаване качеството и ефективността в полза на пациентите.

В търговията на дребно усилията са насочени към дигитализация и ползи за крайните клиенти. При платформите за електронна търговия се работи за стандартизация на процесите на продажби, съвместимост с регулаторните изисквания, подобряване на наличността от стоки и проследимост респ. борба с фалшификатите. Относно публичната администрация много правителства разпознават ползите от стандартите GS1 и работят върху внедряването в различни процеси и операции на администрацията.

Гласуването на делегатите по точките от Дневния ред на събранието се състоя на 25 май (сряда), както и церемония по награждаване на национални организации GS1 за техни юбилеи и изпращане на дългогодишния председател и изп. директор на Глобалната организация Мигел Лопера и председателя на направление здравеопазване Улрике Крейза. GS1 България получи плакет в чест на своя 30-годишен юбилей, който беше отразен тържествено с множество инициативи в България през 2021 г.

От страна на GS1 България в ОС участват Цветан Симеонов, председател на GS1 България и председател на УС на БТПП, и Цвета Братанова, изп. директор.

 

 


25.05.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад