Назад

Продължава посещението на делегацията, ръководена от БТПП, в гр. Осло, Норвегия

Днес, 19 май делегацията на АОБР в Норвегия бе посрещната от най-голямата норвежка работодателска организация NHO - официален партньор на БТПП в рамките на проект STRONG Sustainable policy ThRough capacity StrenghteninNG . Към делегацията се присъедини и Н.Пр. посланик Шатилова, която взе участие в организираните срещи.

Групата на работодателите бе посрещната от г-н Хенрик Мюнте, делегат на Конфедерацията на норвежките работодатели на Международна конференция на труда в Женева през последните повече от 10 години. NHO е най-голямата и влиятелна работодателска организация в Норвегия, създадена през 1900г. Понастоящем в Конфедерацията членуват 31 000 фирми, които осигуряват работа на 610 000 души. NHO разполага с 10 регионални офиса, разположени в различни градове в страната.

По време на срещата бяха представени основните елементи на социалния диалог в Норвегия, ситуацията на пазара на труда във връзка с пристигащи бежанци от Украйна, способи и инструменти за колективно трудово договаряне. Водещи експерти в областта на социалния диалог от NHO представиха добри практики от колективното трудово договаряне. Специално внимание бе отделено на начините на решаване на трудови конфликти чрез ползване на национален медиатор и трудов съд. Принципите на доверие и прозрачност са в основата на успешния норвежки модел на социален диалог в страната.

Визитата на делегацията продължи със срещи в най-голямата синдикална организация в Норвегия – LO. Янина Унли, съветник в Международен отдел, представи организацията и характеристиките на тристранния диалог на пазара на труда в страната. LO е най-влиятелната синдикална организация в Норвегия, включваща 21 национални съюза, които представляват интересите на близо 1 милион работници. Организацията е създадена през 1899г. и има основна роля в поддържане на социалния мир и провеждане на успешен социален диалог в страната.

Срещата продължи с дискусия. Подчертано бе значението на добрия социален диалог като предпоставка за ограничаване на остри трудови конфликти и осигуряване на социален мир в обществото, успешно изпълняващ ролята на свързващото звено, което сближава позициите на бизнеса и работната сила, ставайки гарант за подобряване на условията на труд.

 

 


19.05.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад