Назад

БТПП продължава работата по проект STRONG за подобряване на тристранното сътрудничествоПрез месец май бяха проведени поредица от събития и срещи в България и Норвегия за обмяна на опит по проект STRONG с партньори Българската търговско-промишлена палата /БТПП/, Конфедерацията на норвежките работодатели /NHO/ и Норвежко-българската бизнес група /НББГ/. Проектът е финансиран по Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021, в рамките на Програмата „Социален диалог - достойни условия на труд“.

Наред с проведените 4 информационни семинара в София, Карлово, Бургас и Варна, свързани с представяне на норвежкия опит при осъществяване на тристранното сътрудничество, социалния диалог и „добри практики“,  тази седмица на посещение в Осло е и българска делегация на АОБР, водена от председателя на БТПП Цветан Симеонов.

В продължение на инициативите, на 19 май в София  се проведе семинар  в рамките на проект “STRONG", организиран от Норвежко-българската бизнес група.  В семинара участваха  Торстейн Ванген – съветник при Посолството на Кралство Норвегия в Букурещ и Венцеслава Янчовска, Генерален почетен консул на Кралство Норвегия в България.

В изказването си при откриването на събитието главният секретар на Палатата Васил Тодоров подчерта, че участието на НББГ е обогатило дейностите по проекта, свързани с „добрите практики“ на корпоративна социална отговорност. В приветствието си към участниците той подчерта, че  социално отговорното поведение допринася за изграждане на положителен имидж на  компаниите сред техните клиенти и контрагенти, както  и сред потенциалните работници и служители, което позволява привличането на  по-качествени и по-способни професионалисти. Разбира се, социално отговорното поведение допринася и за икономическия, екологичния и социалния прогрес с оглед постигане на устойчиво развитие.

За повече подробности по проект  „STRONG“, моля посетете сайта: strong-project.eu

 

 

 


20.05.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад