Назад

Стандарти за трансгранична безхартиена търговияGS1 България информира, че Международната търговска камара (ICC) и Световната търговска организация (WTO) публикуваха първия по рода си „сборник“ на съществуващите стандарти за ускоряване на цифровизацията на търговските процеси.

Въз основа на консултации със заинтересованите страни, докладът подчертава, че една от основните пречки пред безхартиените процеси е липсата на осведоменост за съществуващите стандарти за цифрова търговия. В момента в световен мащаб по-малко от 1% от търговските документи са напълно дигитализирани– с типична транзакция, изискваща обмен на 36 документа и 240 копия на хартиен носител.

В този контекст Standards Toolkit for Cross-border Paperless Trade (Сборник от стандарти за трансгранична безхартиена търговия) предоставя на международната търговска общност за първи път изчерпателен преглед на съществуващите стандарти за цифрова търговия, които могат да се използват за улесняване на надеждно сътрудничество във веригата за доставки в реално време, както и улесняват обмена на данни в реално време. Голяма част от препоръчаните стандарти са стандартите GS1.

Ръководството идентифицира близо 100 съществуващи стандарта, рамки и инициативи,  които съдържат потенциала да осигурят на участниците в глобалните вериги за доставки да говорят на един универсален език, което е и мотото на GS1: The Global Language of Business.  Те включват стандартизирани формати на документи и данни, свързани с търговията, независимо от  инструментите, използвани за автоматизиране на процесите.

Ръководството е създадено от Emmanuelle Ganne, старши анализатор в WTO и Hannah Nguyen, директор на дигиталните екосистеми в ICC Digital Standards Initiative.

Говорейки за публикуването му г-жа Nguyen казва: Сборникът осигурява лесен достъп до многото съществуващи стандарти за дигитализация на търговията. Надяваме се, че създаването на осведоменост и разбиране за тях ще доведе до сближаване в международните вериги за доставки и по този начин ще насърчи истинска оперативна съвместимост за търговски процеси без хартия. “

В сборника са включени основополагащи стандарти. Документът е структуриран в 6 секции: 1. Основни стандарти; 2. Стандарти за Идентификация; 3. Кооперации и Микро-, Малки и Средни Предприятия; 4. Превозвачи, Спедитори и Логистични оператори; 5. Митнически органи и други трансгранични регулаторни агенции; 6. Взаимооперативна рамка за цифровизация.

За повечето сектори категорично са препоръчани стандартите GS1, като някои от тях са:

  • LEI за идентификация на юридически лица в търговията с финансови инструменти;
  • GS1 GLN за идентификация на юридически лица и физически локации в търговията със стоки и услуги;
  • HS code и GS1 GPC (Global Product Classification) за приложение в Митниците;
  • GTIN, SSCC, GINC (Global Identification Number of Consignment) и други идентификатори в Транспорта и Логистиката, които и към момента са едни от най-широко разпространените стандарти в този сектор.
  • Електронният обмен на данни (EDI) със стандартен формат на съобщенията дава добри решения, както в Митниците така и при различни логистичните операции.

Можете да се запознаете с целия документ тук.

ICC и WTO ще работят за насърчаване на използването на инструментариума, представен в сборника и ще го актуализират непрекъснато, за да гарантират неговата актуалност и съответствието му с нуждите на потребителите.

За повече информация по темата, моля обръщайте се към GS1 България на тел: 02/8117 611439 и имейлgs1bulgaria@gs1bg.org

 

 

 


18.03.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад