Назад

Представяне в БТПП на проектобюджета на Столична община за 2022 г.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе работна среща с Дончо Барбалов, заместник-кмет по финанси и здравеопазване на Столична община. Срещата се състоя в БТПП с фокус  Проекта на бюджет на Столична община за 2022г.

И през тази година основните два акцента в столичния общински бюджет са поставени върху инвестициите в стратегическите за града обекти (метро, градски рингове, детски градини и училища) и върху осъществяването на жизненоважните за нормалното функциониране на града дейности, отбеляза Дончо Барбалов. Той сподели опасенията си, че в настоящите социално-икономически условия събираемостта на заложените в приходната част на бюджета средства е поставена под голям риск.

Като основно предизвикателство, в раздел разходи, заместник-кметът посочи неяснотата с цените на горивата и очакваното, от 1 април т.г., отпадане на компенсациите за ток и природен газ, което ще удари най-вече  транспорта, където Столична община, независимо от все още актуалните компенсаторни механизми, само за периода октомври 2021- февруари 2022 г., е вложила с 8 млн. лева повече от очакваното.

От своя страна Цветан Симеонов, в качеството си на представител на българския бизнес, отново повдигна въпроса за имплементиране на разходно-покривния принцип при изчисляване на такса битови отпадъци. Той излезе с предложение за търсене на работеща форма на стимулиране на разделното събиране на отпадъци, а също и за обмисляне на възможността от изграждане, като част от канализационната система, на инсталация за смилане на отпадъците. Бяха обсъдени и различни методи за насърчаване на добиването на енергия от собствени източници - както за гражданите, така и за бизнеса. Като пример беше посочен положителния ефект от възможно преминаване единствено към регистрационен режим за фотосоларни мощности.

Страните потвърдиха желанието си за продължаване на взаимноизгодно сътрудничество и борбата с корупцията и сивата икономика.

 


14.03.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад