Назад

Среща с представители на Балкански водороден клъстерРъководството на БТПП проведе среща с представители на Балкански водороден клъстер (БВК) - Васимир Радулов от ВР Груп ООД, дружество основател и член на клъстера, и Руслан Вейс - координатор на БВК.

Срещата бе по инициатива на Балкански водороден клъстер, във връзка с динамиката и нестабилните котировки на енергийните източници, както и възможните икономически ползи от реализирани икономии чрез интеграцията на водородни технологии. Представителите на БВК презентираха водородните технологии GI, които могат да се интегрират в различни производствени сфери и да бъдат икономически полезни на бизнеса.

От своя страна Ръководството на Палатата представи широкия спектър от дейности, които БТПП предлага на бизнеса – издаване на външнотърговски документи, организиране на делови срещи, форуми, семинари и обучения, изготвяне на становища и предложения по важни теми от икономическия дневен ред на страната, решаване на търговски спорове в Арбитражния съд.

Бяха обсъдени и различни форми на сътрудничество и инициативи с цел популяризиране на този вид технологии. Информация за Балкански водороден клъстер може да видите тук , както и да се запознаете с техническа спецификация за водородни интелигентни решения.

 

 

 


10.03.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад