Назад

Партньорство между науката и бизнеса с цел стимулиране на дигиталното предприемачество

БТПП бе домакин на партньорска среща по проект SMART YOUTH*, която се състоя на 10 март 2022г.  Основните теми за дискусия бяха предстоящото разработване на учебна програма за успешно използване на иновативни дигитални технологии, приложими за управление на бизнеса  и преодоляване на  кризисни ситуации. В момента се разработва лекционен курс, който покрива  шест модула на обучение:

  • Дигитален бизнес;
  • Управление на кризи;
  • Цифрови бизнес технологии и решения;
  • Маркетинг и онлайн комуникация;
  • Изкуствен интелект и технологии;
  • Дигитална компетентност: обработка и съхранение на данни.

По време на срещата бяха разгледани актуални въпроси, свързани с предстоящото „обучение на обучители“, от партньорските организации участници в проекта, които по-късно ще участват като лектори в последващи международни обучения на студенти, млади предприемачи и управители на старт-ъп компании чрез т.нар. „virtual boot camps“.  Всички участници в обучението, след успешен онлайн тест, ще получат  сертификат.

Предвижда се да бъде разработен и пакет от обучителни и информационни материали, които ще бъдат монтирани на сайта на проекта в панел “Smart business toolbox”, където младите предприемачи и управители на старт-ъп компании ще имат достъп до различни видове дигитални инструменти и учебни материали. Те ще им помогнат да стартират или оптимизират своя бизнес.

Палатата ще продължи да информира своите членове за развитието на дейностите по проекта и ползите от тях като остава на разположение за оказване на съдействие.

---------------
*Проект SMART YOUTH (www.smartyouth.net) е финансиран по програма Еразъм+ и се реализира в партньорство между  търговски палати и университети от България, Ирландия, Румъния и Турция. Основната му цел е свързана с изграждане на нови предприемачески умения сред младите хора и нагласа да  използват съвременните  дигитални технологии при управление на своя бизнес.

За повече информация:
Дирекция „Европейска интеграция и проекти“
тел: 02 8117 553/556, Ел. поща: projects3@bcci.bg;  projects2@bcci.bg

 


11.03.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад