Назад

Редовно годишно Общо събрание на Съвета на браншовите организации при БТППНа редовно годишно Общо събрание членовете на Съвета на браншовите организации при БТПП обсъдиха и утвърдиха Отчета за дейността през 2021 г. и приеха Програма за работата през 2022 г.

Положително бе оценен фактът за продължаване на утвърдената практиката по поддържане на постоянна комуникация на БТПП с членовете на Съвета на браншовите организации за взаимен обмен на информация и за изготвяне на общи позиции по важни въпроси от икономически, правен и социален характер.

Изразено бе удовлетворение, че в условията на пандемична обстановка и при спазване на противоепидемичните мерки, Съветът продължи инициативата за провеждане на срещи между български компании и представители на чуждестранни дипломатически мисии, акредитирани  у нас – както онлайн, така и присъствено, когато бе възможно.

Приветствана бе осъществената инициатива на Съвета за провеждане всеки първи вторник от месеца на нетуъркинг събития - „Бизнес вечери в Палатата“, за създаване на бизнес контакти между участниците, обмен на мнения, споделяне на положителни практики и др.

В Програмата за настоящата година е включена нова инициатива - организиране на ежемесечни срещи в БТПП с фокус върху отделните браншове: обсъждане на конкретни въпроси от дейността им, проблеми и изготвяне на съвместни становища за тяхното преодоляване. Предвижда се на срещите всяка браншова организация, която желае, да може да представи дейността си, постижения, успехи, получени награди, признания и др.

Акцент в дискусията бе поставен отново на темата за приемане на Закон за браншовите организации, необходим за регулация и защита набраншовете. Решено бе да се активизират действията в тази посока.

Специално внимание бе отделено на: връзките между браншовите организации и  професионалните гимназии и значението им за подготовката на кадри в съответните специалности; участието на представители на браншови организации в изпитните комисии; по-активното им привличане в процеса за актуализиране на учебните програми, които често имат нужда от обновяване в съответствие с новите съвременни изисквания.

Общото събрание избра състав на Бюро на Съвета на БО, както следва:

Председател: Гена Събева, председател на Асоциацията на интериорните дизайнери в България

Заместник-председатели: Атанас Урджанов, председател на Асоциация на месопреработвателите в България, и Лъчезар Искров, член на ИС на БТПП, отговарящ за сътрудничеството на Палатата с браншовите организации.

Членове: Людмил Иванов, председател на Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия; Миряна Калчева, председател на Асоциация на българските спедитори; Агоп Каспарян, председател на Асоциация интернет услуги и технологии; Ирена Перфанова – зам.-председател на Национално сдружение „Недвижими имоти“; Андон Пиперевски, зам.-председател на „Браншова камара на производителите и търговците на телфери и кранове“; Андрея Щерев, председател на „Българска асоциация за кръгова икономика и биотехнологии“.

 

 

 

 


15.03.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад